Koordinaatio jalkautuu - Turun yliopisto

Turun yliopiston OpenUTU-ryhmä toivotti koordinaatiokaksikon tervetulleeksi marraskuiseen Turkuun. Näimme, miten avointa tiedettä luodaan monen toimijan yhteistyöllä.
 
Turun yliopiston motto “Vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle” liittyy hyvin luontaisesti ihanteeseen tieteen avoimuudesta. Eipä ihme, että yliopiston keskeisistä toimijoista esimerkiksi kehittämispalveluissa, kirjastossa ja IT-palveluissa on jo varhain löytynyt ihmisiä, jotka ovat pitäneet avoimen tieteen edistämistä tärkeänä. Toisille avoimuus on ollut periaatteellinen kysymys, toiset ovat katsoneet sen olevan väistämätön seuraus tieteen kansainvälisistä virtauksista.
 
Yhteistyötä yksikkörajojen yli
 
Avoimuuden ihanne konkretisoitui 2016 perustetussa OpenUTU-verkostossa. Kehittämispalveluiden Tutkimusedellytykset-yksikön koordinoima verkosto liitti yhteen asiantuntijoita kirjastosta, tutkimushallinnosta, IT-palveluista, viestinnästä ja eri tiedekunnista. Verkoston ohjausryhmän puheenjohtajaksi tuli yliopiston tutkimusasioista vastaava vararehtori.
 
Feeniks-kirjasto
OpenUTU:n toiminnassa eri toimijoilla on oma roolinsa. Esimerkiksi IT-palvelut kehittää tutkimusaineistojen keräämiseen soveltuvia ohjelmistoja ja auttaa aineistonhallinnassa, muun muassa sopivien alustojen etsimisessä.
 
Kirjaston tehtävänä taas on ollut erityisesti avoimen tieteen koulutusten koordinoiminen. Koulutukset on paketoitu yksityiskohtaisiin kokonaisuuksiin, joita räätälöidään kuulijakunnan tarpeen mukaan. Esimerkiksi aineistonhallinnassa koulutukset ovat hyvin käytännönläheisiä, mutta jotkin esittelyt ovat enemmän herättelyä ja tietoisuuden lisäämistä - moni tutkija havahtuu vasta koulutuksen jälkeen, että onkin aina julkaissut maksumuurin takana. Erityisen hedelmälliseksi kuulijakunnaksi Turun yliopistossa on todettu nuoret, väitöskirjaansa valmistelevat tutkijat.
 
Tutkimusta avaamassa
 
OpenUTU:n ensimmäisiä askeleita olivat data- ja julkaisupolitiikan laatiminen Turun yliopistolle. Yliopiston viimeisin julkilausuma avoimen tieteen saralla on avoimen tutkimuksen politiikka. Politiikan tavoitteena on kokonainen kulttuurinmuutos, jossa tutkijat näkisivät avoimuuden osana koko tutkimusprosessia ja siihen liittyviä osia avattaisiin aina, kuin se vain on mahdollista. Yksi merkittävä tavoite avoimen tutkimuksen politiikassa on tutkijan meritoituminen myös avoimen tutkimuksen kautta.
 
Kysyimme OpenUTU:n väeltä, millä keinoin kulttuurinmuutos saadaan aikaan. Keskeisenä keinona he pitivät sitä, että avoimesta tieteestä ei lähdetä puhumaan strategiapohjaisesti, vaan tutkijoiden omista kysymyksistä lähtien. Tällöin tärkeää on, ettei keskustelua ohjaa mikään avoimen tieteen sisäpiiri, vaan tutkijat keskustelisivat avoimuudesta keskenään - professorithan kuuntelevat toisia professoreja herkemmin kuin ulkopuolisiksi kokemiaan asiantuntijoita. Etenkin laskennallisten tieteiden puolella onkin jo paljon tutkimuksen avoimuuteen sitoutuneita tutkijoita, joiden puheenvuorot voivat innostaa muutkin tutkijat avaamaan tiedettä.
 
Keskusteluun osallistuivat Turun yliopistosta Mari Riipinen, Ulla Nygren, Erika Lilja, Jukka Rantasaari, Meri-Tuulia Kaarakainen, Heli Kokkinen, Päivi Kanerva, Leena Järveläinen, Tommi Suominen ja Anna-Kaarina Linna sekä TSV:n avoimen tieteen koordinaatiokaksikko (Henriikka Mustajoki ja Ilmari Jauhiainen). Keskustelupaikkana toimi kuvassa näkyvä Feeniks-kirjasto.
 

Teksti: Ilmari Jauhiainen

 

Päivitetty 1.2.2019 11.11