Koordinaatio jalkautuu - Tampereen yliopisto

Tiedeyhteisö synnyttää avoimuuden, koordinaatio vain auttaa sen maailmaan. Tässä hengessä avoimen tieteen koordinaatiokaksikko on syksyn aikana kiertänyt yliopistoja kuulostelemassa, miten avoimuus niissä ilmenee. Ensimmäisenä vuorossa oli Tampereelle muotoutuva uusi korkeakouluyhteisö, jossa vierailimme lokakuun puolivälissä.
 
Keskustelun virittäjänä tutustuimme 1.1.2019 käynnistyvän Tampereen yliopiston kesäkuussa tekemään avoimuuden linjaukseen. Ilahduttavasti Tampereen yliopisto ei aio jättää avoimuutta vain juhlapuheiden tasolle, vaan valmisteilla on kattava toimenpideohjelma linjauksen toteuttamiseksi.
 
Suunnitteilla on muun muassa erilaisia kannustimia avoimuuden edistämiseen. Tärkeimpänä kannustimena yliopisto aikoo ottaa huomioon avoimuuden esimerkiksi rekrytoinneissa ja uralla etenemisessä.
 
Tutkimusaineistojen asiantuntijat
 
Tampereen yliopiston asiantuntemus on keskittynyt etenkin tutkimusaineistojen ja datan avoimuuteen. Erityismaininnan arvoinen on jo vuodesta 1999 toiminut Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto, jonka aineistonhallinnan käsikirja ansaitsee kiitosta selkeydestään ja kattavuudestaan.
 
Tietoarkiston ylläpitämät aineistopalvelut ja tietovarannot poikkeavat edukseen monista muista, koska tutkijat käyttävät niitä runsaasti. Pohdimme yhdessä, miksi tutkijat eivät yleensä löydä aineistopalveluita ja mikä johdattaisi heidät palveluiden äärelle. Parhaimmaksi ratkaisuksi katsoimme riittävän data- ja aineistotuen – infra yksinään ei tavoita tutkijayhteisöä, vaan tarvitaan myös opastavaa henkilökuntaa.
 
 
Tampereella tavataan!
 
Tampereella on kokemusta avoimeen tieteeseen ja erityisesti datan avoimuuteen keskittyvien tapahtumien järjestämisestä. Esimerkiksi datan lisensioinnista oli hieman ennen vierailuamme järjestetty seminaari. Suunnitteilla oli myös järjestää ensi vuodelle avoimen tieteen karnevaali, jossa isoja asioita lähestyttäisiin vaihteeksi ilon kautta.
 
Yhteistyöhengessä sovimme, että Avoimen tieteen kevätpäivät järjestettäisiin Tampereen yliopistolla 14.-15. toukokuuta 2019. Teemaksi valikoitui hyvin luontaisesti tutkimusdatan hallinnan ja avaamisen etiikka ja juridiikka. Lakihan on sama niin Tampereella, Kuopiossa kuin Oulussakin, joten nämä kysymykset kiinnostavat kaikkia tutkimusorganisaatioita.
 
Keskusteluun osallistuivat Tampereen yliopiston tutkimuksen kehittämispäällikkö Markku Ihonen, Tietoarkiston Helena Laaksonen, Tampereen yliopiston kirjaston Kati Mäki ja Tampereen teknillisen yliopiston Susanna Nykyri sekä TSV:n avoimen tieteen koordinaatiokaksikko (Henriikka Mustajoki ja Ilmari Jauhiainen).
 
Teksti: Ilmari Jauhiainen
Päivitetty 1.2.2019 11.11