FAIR avaa tien linkitetyn datan maailmaan

Tutkimusdata ja -aineistot ovat merkittäviä kun ne voidaan löytää ja niitä voidaan käyttää. FAIR-periaatteiden filosofia on löytämisen ja käytettävyyden filosofiaa. Avoimen tieteen kevätpäivillä saatiin tuhti tietopaketti FAIR-kokonaisuuden käytännöstä ja seuraavista askelista Jessica Parland-von Essenin, Hannele Keckman-Koivuniemen sekä Kimmo Koivusen puheenvuoroissa. 
 
FAIR on akronyymi sanoista Findable, Accessible, Interoperable ja Re-usable eli suomeksi löydettävyys, saavutettavuus, yhteentoimivuus ja uudelleenkäytettävyys. Jotta tutkija saisi oman aineistonsa muiden käytettäväksi, on hänellä apuna FAIRdata-palvelut. Palvelut tarjoaa suomalaiselle tutkimusyhteisölle CSC.
 
Palvelukokonaisuuteen kuuluvat Ida, Etsin, Qvain sekä PAS-palvelut. Palvelut takaavat, että tutkija saa aineistonsa osaksi linkitetyn datan maailmaa. Ne toimivat itsenäisesti eri työvaiheissa ja samalla linkittyvät suoraan toisiinsa ja muihin palveluihin, kuten tutkimustietovarantoon. Tavoitteena on tehdä datan linkittäminen mahdollisimman sujuvaksi ja helpoksi.
 
Palveluiden tehokas käyttö edellyttää kuitenkin muutoksia tutkimusyhteisön toimintakulttuuriin. Esimerkiksi aineistojen omistajuudesta ja vastuista tulee sopia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tämä tarkoittaa usein lisensointia ja oikeuksien jakamista tutkijoiden ja organisaatioiden välillä, sillä aineistot vaativat hoivaa myös pitkään niiden keruun jälkeen. Tärkeää on myös aineistojen metatietojen laadukkuus, joka usein mahdollistuu, kun metatietoja kehitetään jo aineistojen keruuvaiheessa. 
 
Aineistojen saatavuuden aikajanat voivat vaihdella vuosista vuosikymmeniin. Suomessa PAS-palvelu tarjoaa teknisen ratkaisun pitkäaikaissaatavuuden takaamiseksi tärkeille tutkimusaineistoille. Mitä pidempään aineiston saatavuus turvataan, sen tärkeämpää on pohtia koko aineiston elinkaaren näkökulmasta, kuka huolehtii aineistosta ja siihen liittyvistä oikeuksista. PAS-aineistojen hallinta tapahtuu tutkimusorganisaatioiden, OKMn sekä CSCn yhteistyönä. 
 

Teksti: Henriikka Mustajoki

 
Päivitetty 4.6.2019 12.43