Eurooppalaisia tutkimuksen palveluja kokoava EOSC käynnistettiin

Eurooppalaiset avoimen tieteen pilvipalvelut (European Open Science Cloud, EOSC) käynnistettiin virallisesti ja näyttävästi Wienissä perjantaina 23.11.2018 EU-komissaari Carlos Moedaksen videotervehdyksen myötä. EU:n tämän hetkinen puheenjohtajamaa, Itävalta, toimi tilaisuuden isäntänä.
 
EOSC on Euroopan komission kunnianhimoinen hanke, jonka tarkoituksena on edistää datan liikkuvuutta yli maiden ja tieteenalojen rajojen, ja siten parantaa tieteen ja tutkimuksen vaikuttavuutta osana EU:n digitaalisia sisämarkkinoita. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole luoda yhtä yhtenäistä eurooppalaista infrastruktuuria, vaan rakentaa hajautettu yhteentoimiva järjestelmä, johon olemassa olevat infrastruktuurit ja palvelut liittyvät. Horisontti 2020-ohjelmasta rahoitetuilla EOSC-osahankkeilla luodaan rakenteita ja käytänteitä myös FAIR-periaatteiden käytölle EOSC-viitekehyksessä. Käynnistys tilaisuudessa julkistettiin Wienin deklaraatio EOSCille.
 
Näkyvin julkistus oli uusi EOSC-portaali. Portaalista saa tietoa EOSC:sta ja olemassa olevista palveluista, parhaista käytännöistä, hallintomalleista ja palveluihin liittyvistä käyttötapauksista. Portaalin kautta löytyy tutkimukseen liittyviä aineistoja, palveluja ja resursseja. 
 
Portaalin lisäksi julkistettiin EOSC:n hallintomalli, jolla pyritään varmistamaan EOSC:n palvelujen kestävä ylläpito ja kehittäminen pitemmällä aikavälillä sekä EU:n jäsenmaiden osallisuus hankkeessa. Euroopan komissio rahoittaa ensimmäisen vaiheen, joka kestää vuoden 2020 loppuun. Tämän vaiheen aikana valmistellaan pysyvämpi hallinto- ja rahoitusmalli.
 
EOSC2
 
EOSC portaalia ylläpitävät ja kehittävät yhdessä eInfraCentral- (731049), EOSC-hub - (777536), EOSCpilot- (739563) ja OpenAIRE-Advance (246686) -projektit, jotka saavat rahoituksen Euroopan komission Horisontti 2020-ohjelmasta. Lisäksi esimerkiksi globaali datan liikkuvuuden ja datanhallinnan työkaluja kehittävä Research Data Alliance (RDA) -hanke on vahvasti mukana EOSCin kehittämisessä.
Teksti ja lisätietoja: 
Pauli Assinen, OpenAIRE NOAD, Helsingin yliopiston kirjasto, pauli.assinen@helsinki.fihttps://blogs.helsinki.fi/openaire2020/
Irina Kupiainen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus, irina.kupiainen@csc.fi
 
Kuvat: Irina Kupiainen
 
 
Päivitetty 31.1.2019 14.33