Sinustako EOSC:in yhteiskehittäjä? Hae rahoitusta EOSC:in toteutusta edistävään projektiin!

Haluatko osallistua eurooppalaisen avoimen tieteen pilven eli EOSC:in yhteiskehitykseen? Onko sinulla projekti-idea, jolla edistää EOSC:in toteutusta? EOSC-sihteeristön yhteiskehitys eli co-creation -rahastosta organisaatio, yhteisö tai yksittäinen toimija voi hakea rahoitusta idealleen, esimerkiksi työpajalle tai selvitykselle.

EOSC edistää avoimen tieteen digitaalista muutosta tarjoamalla luotettavan ja avoimen virtuaalisen ympäristön tiedeyhteisöille. EOSC mahdollistaa tutkimusyhteisöille saumattoman pääsyn tutkimusdataan koko datan elinkaaren ajan. Fokuksena  on käyttäjälähtöisyys ja käyttäjien osallistaminen eri tieteenalojen välillä yli valtiorajojen. Samaan aikaan käyttö- osallistumisehdot pyritään pitämään tarkoituksenmukaisina mutta minimissään, jotta taataan helppokäyttöisyys 
 
Yhteiskehitys on luova ja sosiaalinen prosessi tuote- ja palvelukehitykseen, joka keskittyy asiakaskokemukseen ja -vuorovaikutukseen. Asiakkaan tarpeita vastaava tuote tai palvelu kehitetään yhteistyössä asiakkaan ja palveluntarjoajan kesken.
 
Rahoitusta yhteiskehitysprojektille haetaan web-lomakkeella. Hakemukset arvioidaan nopeasti, ja palautteen saa noin kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. EOSC -sihteeristö auttaa hakemuksen teossa ja antaa lisätietoja. Aiheesta järjestetään lähitulevaisuudessa webinaari. 
 
EOSC-sihteeristön sivuille on auennut Liaison Platform, johon portaalin kautta liittymällä löytää tietoa itseä kiinnostavista asioista: sivustolla voi osallistua tai aloittaa keskusteluja eri aiheista. Sivusto tarjoaa mahdollisuuden myös antaa palautetta. Samalla se on yksi tapa saada sidosryhmät mukaan kehittämään EOSC:ia, jotta se palvelisi mahdollisimman monipuolisesti eri tieteenaloja. Tutkijoita ja kaikkia muitakin sidosryhmien edustajia toivotaan mukaan toimintaan ja yhteiskehitykseen!
 
Julkaistu 1.10.2019
 
Päivitetty 1.10.2019 04.17