Avoin tiede Suomen tieteen kehityksen voimavara

Tieteen tila 2018 julkaistiin 10.12.2018. Sen kolmesta suosituksesta yksi liittyy suoraan avoimen tieteen edistämisen tärkeyteen. Suosituksissa korostetaan mahdollisuuksiin tarttumien tarmokkuuden tärkeyttä. Nyt on aika toimia sillä avoimuus lisää suomalaisen tieteen laatua ja tutkitun tiedon käyttöä yhteiskunnassa.
 
Tieteen tila julkaisussa avoimen tieteen rooli hahmotettiin laajasti julkaisemisen, datan ja menetelmien kautta. Tieteen avoimuuteen kuuluu myös oppimisen ja koulutuksen avoimuus sekä pohdinnat tiedeyhteisön oman toiminnan avoimuuden merkityksestä. 
 
Toisessa suosituksessa korostetaan ihmisten roolia tieteen tekijöinä. Tutkimuksen henkilöstön ja opiskelijoiden rekrytointi on avain asemassa tieteen kehityksen edistäjänä. Suosituksessa painotetaan monipuolista arviointia tieteen tärkeänä tieteelliselle laadulle, uudistumiskyvylle sekä vaikuttavuudelle. Avoimuus mahdollistaa uudenlaisia tapoja arvioida tutkimusta. Avoimuus myös muokkaa käsitystämme tutkimuksesta, sen laadusta ja tutkijan työstä. 
 
Tieteellisten seurain valtuuskunnassa (TSV) on tartuttu suosituksia ennakoiden näihin haasteisiin. Avoimen tieteen edistämiseksi on TSV koonnut Avoimen tieteen kansallisen strategiaryhmän ja sen tukena toimivat avoimen tieteen asiantuntijaryhmät. Nämä ryhmät ovat jo tarttuneet 16:en eri avoimen tieteen kysymykseen. Ryhmissä etsitään ratkaisuja koko tutkimuskentän yhteistyönä. 
 
Arvioinnin kysymyksiä pohtimaan TSV on kutsunut koolle Tutkijan vastuullinen arviointi työryhmän. Työryhmän tehtävänä on valmistaa tutkijan vastuullista arviointia koskeva suositus ja tätä tukeva tietopohja vuoden 2019 aikana.

Teksti: Henriikka Mustajoki 
 
Päivitetty 15.1.2019 11.16