Työryhmät

Toimintakulttuurin avoimuuden työryhmät vuodelle 2020:

 • Tutkijoiden, opettajien ja tutkimusryhmien kannustimet -työryhmä: Valmistelee kansallisen tason osalinjausta tutkimuksen ja opetuksen avoimuuden kannustimista.
  Vastuuhenkilö: Marja Kokko (Tampereen yliopisto)
 • Palvelut ja muut avoimuuden toimintakulttuurin kannustimet - työryhmä: Valmistelee kansallisen tason osalinjausta tutkimuksen ja opetuksen avoimuuden palveluista.
  Vastuuhenkilö: Jukka Rantasaari (Turun yliopisto)
 • Tiedeyhteisön avoimuuden kulttuuri -keskusteluryhmä: Pohtii ja listaa asioita siitä, mitä avoimella tiedeyhteisöllä/toimintakulttuurilla voidaan tarkoittaa. Kehittää avoimen tieteen suomenkielistä termistöä yhteistyössä Tieteen Termipankin kanssa.
  Vastuuhenkilö: Olavi Nevanlinna (Suomalainen Tiedeakatemia)
 • Kansalaistiede -työryhmä: Pohtii avoimen tutkimuksen ja yhteiskunnan rajapintaa kansalaistieteen kautta.
  Vastuuhenkilö: Hanna Lahtinen (Laurea)
  Työskentelytila
 • Yritysyhteistyön avoimuus -työryhmä: Pohtii yritysyhteistyössä tehdyn tutkimuksen avoimuutta.
  Vastuuhenkilö: Anna Mikkonen (Hämeen ammattikorkeakoulu) 
 • Vastuullinen metriikka -työryhmä: Valmistelee kansallisen tason suositusta metriikan vastuullisesta tuottamisesta ja hyödyntämisestä.
  Vastuuhenkilö: Laura Himanen (Tampereen yliopisto)
 

Työskentelynsä päättäneet työryhmät

 • Avoimen tieteen hyvien käytäntöjen opastus -työryhmä: Ryhmä valmisteli lomakkeen avoimen tieteen hyvien käytäntöjen jakamiseen. Seuraavaksi tarvitaan tietokantaratkaisu.
 
Mukaan toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset:
Päivitetty 3.12.2019 04.32