Asiantuntijaryhmä

Tiedeyhteisön avoimuus on yksi avoimen tieteen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä. Asiantuntijaryhmien toimintaan osallistuminen on avointa, omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Asiantuntijaryhmät kokoontuvat yhteen puolivuosittain Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivillä.
 
Asiantuntijaryhmät valitsevat itselleen säännöllisin väliajoin yhden tai useamman puheenjohtajan, ja ryhmien sihteerit tulevat Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Tiedeyhteisön avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 20.11.2018 valittu Laura Himanen (TTY) ja sihteerinä toimivat Janne Pölönen (TSV) ja Eeva Savolainen (TSV).
 
Asiantuntijaryhmien alaisuudessa toimii tiettyihin teemoihin keskittyviä ja määräajaksi valittavia työryhmiä.
 
Mukaan tiedeyhteisön avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset:
Päivitetty 6.2.2019 12.28