Aineistot

Kuka sen aineiston teki?

13.10.2020

Avoimen tieteen koordinaation 1.10. työpajassa pohdittiin tutkimusaineistojen tekijyyttä ja huomattiin, että tekijyydellä tarkoitetaan eri asioita.

Avoin tiede

EOSC Nordic

EOSC Nordic on EOSC:n osana toimiva 3-vuotinen hanke (aloitettu 9/2019). Sen tavoitteena on edistää EOSC:n käyttöönottoa Pohjois-Euroopassa. EOSC Nordicin budjetti on 5.99M€. Hanketta koordinoi NeIC (osa NordForskia) ja mukana on jäseniä 24 organisaatiosta, pohjoismaiden lisäksi Saksasta, Hollannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Suomesta mukana ovat:

  • CSC
  • Helsingin yliopisto
  • Tietoarkisto (Tampereen yliopisto)
  • Ilmatieteen laitos
  • Itä-Suomen yliopisto.

EOSC Nordicin tavoitteena on:

EOSC:n kehittäminen

EOSC:lle luodaan toimintamallia hankevaiheen jälkeiseen työhön. Hankerahoitus loppuu vuoden 2020 lopussa ja siihen mennessä EOSC:n eri toimintojen rahoitukselle ja ylläpitoa ja kehittämistä koskevalle päätöksenteolle on luotava pysyvä toimintamalli.

EOSC

EOSC eli European Open Science Cloud on yksi keskeisistä työkaluista eurooppalaisen avoimen tieteen vision saavuttamiseksi:

offering 1.7 million European researchers and 70 million professionals in science and technology a virtual environment with free at the point of use, open and seamless services for storage, management, analysis and re-use of research data, across borders and scientific disciplines. (s.8 EOSC Strategic Implementation Plan, 2019)