Avoin tiede

EOSC Nordic

EOSC Nordic on EOSC:n osana toimiva 3-vuotinen hanke (aloitettu 9/2019). Sen tavoitteena on edistää EOSC:n käyttöönottoa Pohjois-Euroopassa. EOSC Nordicin budjetti on 5.99M€. Hanketta koordinoi NeIC (osa NordForskia) ja mukana on jäseniä 24 organisaatiosta, pohjoismaiden lisäksi Saksasta, Hollannista, Virosta, Latviasta ja Liettuasta. Suomesta mukana ovat:

  • CSC
  • Helsingin yliopisto
  • Tietoarkisto (Tampereen yliopisto)
  • Ilmatieteen laitos
  • Itä-Suomen yliopisto.

EOSC Nordicin tavoitteena on:

EOSC:n kehittäminen

EOSC:lle luodaan toimintamallia hankevaiheen jälkeiseen työhön. Hankerahoitus loppuu vuoden 2020 lopussa ja siihen mennessä EOSC:n eri toimintojen rahoitukselle ja ylläpitoa ja kehittämistä koskevalle päätöksenteolle on luotava pysyvä toimintamalli.

EOSC

EOSC eli European Open Science Cloud on yksi keskeisistä työkaluista eurooppalaisen avoimen tieteen vision saavuttamiseksi:

offering 1.7 million European researchers and 70 million professionals in science and technology a virtual environment with free at the point of use, open and seamless services for storage, management, analysis and re-use of research data, across borders and scientific disciplines. (s.8 EOSC Strategic Implementation Plan, 2019)

Ohje tieteellisille julkaisukanaville vastuullisen aineisto- ja datapolitiikan laatimiseksi

Tekijä: Avoimen tieteen koordinaatio, Tieteellisten seurain valtuuskunta

Julkaisija: Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta ja Tieteellisten seurain valtuuskunta, Helsinki, 2020

Copyright: CC-BY

Tekijät: Jyrki Ilva, Susanna Nykyri, Henriikka Mustajoki, Jessica Parland-von Essen ja Sami Syrjämäki

ISSN: 2670-062X

Verkkokurssit

Open Science: tutkijoiden ja tutkimushallinnon peruskurssi verkko-opiskeluna

Avoimen tieteen verkkokurssi on johdanto erityisesti tutkijoille avoimempaan tieteentekoon ja avoimen tieteen taitojen oppimiseen. Lähtökohtana on avoimemman tieteen tekeminen omassa tutkimusyhteisössä. Kurssi on englanninkielinen.

Kurssilla käsitellään seuraavia avoimen tieteen osa-alueita: