Teemat

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän teemat vuodelle 2019:

 • Määrittelytyö: Pohditaan kansainväliseen keskusteluun ja aiempiin hankkeisiin peilaten, mitä oppimisen avoimuus on.
  Vastuuhenkilöt: Anne Kärki (SAMK), Aino Helariutta (Laurea)
 • Hankeyhteistyö: Tehdään yhteistyötä Avointen oppimateriaalien edistäminen -hankkeen kanssa kansallisen oppimateriaaliportaalin luomiseksi.
  Vastuuhenkilöt: Anna Lindfors (CSC), Ilmari Jauhiainen (TSV)
 • Sopimusmallityö: Laaditaan muistilista avoimiin oppimateriaaleihin liittyvistä oikeudellisista ja sopimuskysymyksistä
  Vastuuhenkilöt: Anne Kärki (SAMK), Heli Kokkinen (TY)
 • Viestintätyö: Viestitään oppimisen avoimuudesta ja kannustetaan erityisesti opettajia ryhmän toimintaan
  Vastuuhenkilöt: Leena Järveläinen (TY), Ilmari Jauhiainen (TSV)
Mukaan teemoja edistämään pääset:
Päivitetty 27.2.2019 12.01