Teemat

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän teemat jaksolle 2019-2020:

 • Määrittelytyö: Rakennetaan jo tehtyihin yleismääritelmiin pohjautuen käsitekarttaa avoimesta oppimisesta, erityisesti siitä, mitä muuta avoin oppiminen on kuin oppimateriaalien avaamista.
  Vastuuhenkilöt: Aino Helariutta (Laurea), Ilmari Jauhiainen (TSV)
 • Hankeyhteistyö: Tehdään yhteistyötä Avointen oppimateriaalien edistäminen -hankkeen (AOE) kanssa oppimateriaalipalvelun toiminnallisuuksien parantamiseksi, sen käytön helpottamiseksi ja siitä viestimiseksi.
  Vastuuhenkilöt: Anna Lindfors (CSC), Ilmari Jauhiainen (TSV)
 • Sopimusmallityö: Laaditaan check list avoimiin oppimateriaaleihin liittyvistä sopimuskysymyksistä ja pohditaan muita oppimateriaalien avaamiseen liittyviä oikeudellisia ja sopimuksellisia kysymyksiä (esimerkiksi tekijänoikeus).
  Vastuuhenkilöt: Anne Kärki (SAMK), Maria Rehbinder (Aalto)
 • Viestintätyö: Viestitään oppimisen avoimuudesta ja kannustetaan erityisesti opettajia ryhmän toimintaan. Osallistutaan kansainvälisten yhteistilaisuuksien järjestämiseen.
  Vastuuhenkilöt: Ilmari Jauhiainen (TSV)
 • Linjaustyö: Laaditaan ensimmäinen luonnos suomalaisen tutkimusyhteisön avoimen oppimisen linjauksesta. Aloitetaan tutkimalla kansainvälisiä OE- ja OER-policyja ja kartoittamalla kentän näkemyksiä
  Vastuuhenkilöt: Ilmari Jauhiainen (TSV)
 • Tiedeviestintätyö (sivuteema): Kartoitetaan organisaatioiden tiedeviestintää.
  Vastuuhenkilöt: Sara Takala (TJNK)
Mukaan teemoja edistämään pääset:
Päivitetty 11.9.2019 07.23