Työryhmät

Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän työryhmät jaksolle 2020:

  • Avointen opetuskäytäntöjen määrittely - Vetäjä: Aino Helariutta (Laurea). Työryhmä jatkaa 2020 keskittyen erityisesti avointen opetuskäytäntöjen täsmentämiseen.
  • Avointen oppimateriaalien palvelu -yhteistyö - Vetäjä: Anna Lindfors (CSC). Työryhmä jatkaa 2020 pohtimalla ja keräämällä esimerkkiä toisaalta oppimateriaalin avaamiseen liittyvistä ongelmista (esimerkiksi tekijänoikeuskysymyksistä), toisaalta oppimateriaalien avaamiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä.
  • Tekijänoikeudet ja sopimusmallit - Vetäjä Anne Kärki (SAMK). Työryhmä jatkaa 2020 viimeistelemällä suosituksen Mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa? Valmis suositus viedään Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi ja siitä laaditaan tiivistetty check list.
  • Viestintä ja opastus - Vetäjä Ilmari Jauhiainen (TSV). Työryhmä jatkaa 2020 levittämällä tietoisuutta avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista ainakin seuraavien projektien parissa: a) Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien opas - suunniteltu julkistusaika maaliskuu ja b) Osallistuminen avoimen tieteen syyspäivien 2020 suunnitteluun - aiheena avoin oppiminen. Muita mahdollisia projekteja ovat osallistuminen avoimien oppimateriaalien palvelun (AOE) julkistusseminaariin (ajankohta tarkentuu) ja osallistuminen ITK-päiville 1.-3.4.
  • Oppimateriaalien avoimuuden linjaus - Vetäjä Ilmari Jauhiainen (TSV). Työryhmä jatkaa 2020 avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjauksen työstämistä.
  • Oppimateriaalien saavutettavuus - Vetäjä Anne Kärki (SAMK). Työryhmä aloittaa 2020 aikana laatimaan suositusta, miten saavutettavuuskysymykset olisi hyvä huomioida oppimateriaaleja laadittaessa.

 

Mukaan työryhmiin pääset:
Päivitetty 29.11.2019 07.52