Tutkimusorganisaatioiden avoimuuden linjaukset ja ohjeistukset

Sivulle on kerätty tutkimusorganisaatiokohtaisia avoimen tieteen politiikkoja, ohjeita, suosituksia ja julkaisuarkistoja. Sivuston lopussa on korkeakoulujen laatukäsikirjoja ja hallinnon sekä tietohallinnon sivustoja.

3AMK (Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia)

Aalto-yliopisto

Helsingin yliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Jyväskylän yliopisto

Lapin yliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Oulun yliopisto

Svenska handelshögskolan

Taideyliopisto

Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen yliopisto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Turun yliopisto

Vaasan yliopisto

Åbo Akademi

Korkeakoulujen laatukäsikirjat:

Korkeakoulujen tutkimushallinto:

Korkeakoulujen tietohallinto:

 

 

Päivitetty 24.1.2019 09.03