Linjauksia ja suosituksia

Näillä sivuilla julkaistaan Avoimen tieteen koordinaatiossa syntyvät linjaukset ja suositukset. Lisäksi sivuille on kerätty tietoa muista tutkimukseen ja avoimuuteen liittyvistä säännöistä ja käytännöistä.

Avoimen tieteen koordinaation linjaukset

Avoimen tieteen koordinaation suositukset

Muita käytäntöjä

Euroopan komissio rohkaisee tutkijoita julkaisemaan myös tutkimukseen liittyvän datan. Sen rahoittamassa Horizon2020-ohjelmassa aloitetiin erillinen pilotti, jossa jopa velvoitetaan myös tutkimusdatan julkaisuun. Horizon2020:n vuosien 2016-17 työohjelman päivityksen myötä pilotti laajenee kattamaan kaikki Horizon2020:n temaattiset alueet, jolloin tutkimusdata on oletusarvoisesti avointa. Tutkimusaineistoja voi parhaiten julkaista data-arkistoissa, joita voi löytää esimerkiksi  re3data-palvelun kautta. Euroopan tutkimusneuvosto (ERC) on alusta asti vahvasti asettunut Open Access-periaatteiden taakse. Ohjeissaan Euroopan tutkimusneuvosto on ottanut huomioon myös tutkimusaineistot ja suosittelee niiden jakamista aina kun se on mahdollista.

Myös Suomen Akatemia kehottaa avoimeen tieteelliseen julkaisemiseen ja suosittelee tutkimusaineistojen avaamista. Tutkimusrahoittajat ovat yleensä valmiita hyväksymään avoimeen julkaisemiseen liittyviä kustannuksia, kuten siihen kuluvaa työaikaa tai julkaisumaksuja, kunhan ne on huomioitu jo suunnitteluvaiheessa. Myös eräät yliopistot voivat kattaa open access -julkaisumaksuja.

Eettisiin ja oikeudellisiin kysymyksiin liittyviä linkkejä:

Päivitetty 5.12.2019 06.24