Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallinen strategia

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden kansallisessa strategiassa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tiedeyhteisö Suomessa voi saavuttaa sen päämäärän, että kaikki uudet tieteelliset julkaisut tulevat välittömästi avoimiksi julkaisuhetkellä. Strategiassa määritellään periaatteita, tavoitteita (aikatauluineen) ja toimenpiteitä asetetun päämäärän saavuttamiseksi.
 

Aikataulu

Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä käsitteli 15.3. kokouksessaan julkaisemisen strategian kommentteja ja toimenpideohjelman sisältöluonnosta. Strategisia tavoitteita ja periaatteita on päivitetty helmikuussa 2019 saatujen kommenttien ja palautteen perusteella.
 
Keväällä järjestetään eri paikkakunnilla sarja työpajoja, joissa luonnosta pääsee vapaasti kommentoimaan ja työstämään. Luonnokseen on järjestetty myös sähköinen kommentointimahdollisuus.
 
Tarkempi aikataulu:
 
Maaliskuu 2019
 • Avataan kommentit
 • Kootaan työryhmät
Huhtikuu 2019
 • Toimenpideohjelman työryhmä laatii ensimmäisen luonnoksen toimenpideohjelmasta
 • Uusi luonnos strategiasta kommenttien pohjalta
Toukokuu 2019
 • Ensimmäisen toimenpideluonnoksen työpajojen sarja – eri paikkakunnilla ja keskeiset toimijat kutsuttu erikseen mukaan
 • Myös sähköinen kommentointimahdollisuus
 • Avoimen tieteen kevätpäivät
 • Strategiaryhmän kokous 8.5.2019
Kesäkuu 2019
 • Toimenpideohjelman toinen luonnos työpajojen ja kommenttien pohjalta (ydinryhmä)
 • Strategiaryhmän kokous: Strategian ja toimenpideohjelman luonnokset
Elokuu 2019
 • Mahdollisuus toiseen työpajakierrokseen uuden luonnoksen pohjalta
 • Strategiaryhmän kokous: Hyväksytään strategian ja toimenpideohjelman luonnokset
Syyskuu 2019
 • Strategian ja toimenpideohjelman kommentointi
Lokakuu 2019
 • Strategian ja toimenpideohjelman lopullisen version työstäminen
 • Strategiaryhmän kokous: Strategian hyväksyminen
Marraskuu 2019
 • Avoimen tieteen syyspäivät
 
 
 
 

 

Päivitetty 27.5.2019 13.09