Työryhmät

Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän porukalla.

Tarpeen mukaan se irrottaa joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä.

Kevään 2020 erityisteemoja ovat Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta tukevat suositukset seuraavin teemoin: 

  • Suositukset tutkimusorganisaatioille, vetäjinä Maija Merimaa ja Riitta Koikkalainen
  • Suositukset rahoittajille, vetäjinä Timo Vilén ja Sami Syrjämäki
  • Suositukset koskien tekniikkaa ja teknologiaa, vetäjinä Joonas Nikkanen ja Jyrki Ilva
Mukaan toimintaan pääset:

 

Päivitetty 29.11.2019 09.48