Asiantuntijaryhmä

Julkaisujen avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä. Asiantuntijaryhmien toimintaan osallistuminen on avointa, omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Asiantuntijaryhmät kokoontuvat yhteen puolivuosittain Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivillä.

Asiantuntijaryhmät valitsevat itselleen säännöllisin väliajoin yhden tai useamman puheenjohtajan, ja ryhmien sihteerit tulevat Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 26.11.2019 valittu toiselle kierrokselle Leena Kaakinen (Suomen tiedekustantajat) ja sihteerinä toimii Sami Syrjämäki (TSV).
 
Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän porukalla. Tarpeen mukaan se irrottaa joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä.
 
Ryhmän jäsenet
Mukaan julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset:

 

Päivitetty 26.11.2019 11.53