Linjauksia, suosituksia ja ohjeistuksia

Tälle sivulle kootaan avoimen tieteen koordinaatiossa syntyviä linjauksia, suosituksia ja ohjeistuksia datan avoimuudesta sekä linkkejä muualta löytyviin laadukkaisiin aihetta koskeviin ohjeistuksiin ja oppaisiin.

Avoimen tieteen koordinaation yhteydessä laaditut linjaukset, ohjeet ja suositukset

 

Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden kansallinen strategia

Vuosina 2019-2020 laaditaan Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden kansallinen strategia osana kansallista avoimen tieteen koordinaatiotyötä. Strategian valmisteluun on koottu avoimella kutsumenettelyllä työryhmä, jonka puheenjohtanana toimii Pekka Orponen ja sihteerinä Heidi Laine. Strategiatyön edetessä valmistuvat luonnokset käsitellään Avoimen tieteen kansallisessa strategiaryhmässä ja avataan avoimelle kommentoinille. Strategian tavoiteltu valmistuminen on Avoimen tieteen syyspäiville 2020. Lisätietoja Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden strategian etenemisestä löydät työryhmän wiki-sivuilta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=92405775

 

Muualta löytyviä ohjeita ja oppaita

Päivitetty 25.7.2019 13.19