Linjauksia, suosituksia ja ohjeistuksia

Tälle sivulle kootaan avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiossa syntyviä linjauksia, suosituksia ja ohjeistuksia datan avoimuudesta sekä linkkejä muualta löytyviin laadukkaisiin aihetta koskeviin ohjeistuksiin ja oppaisiin.

Avoimen tieteen koordinaation yhteydessä laaditut linjaukset, ohjeet ja suositukset

Suomalaisen tutkimusyhteisön tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus

Vuosina 2019-2020 laaditaan Suomalaisen tutkimusyhteisön tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden linjaus osana kansallista avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiotyötä. Linjauksen valmisteluun on koottu avoimella kutsumenettelyllä työryhmä, jonka puheenjohtanana toimii Pekka Orponen ja sihteerinä Heidi Laine. Linjaustyön edetessä valmistuvat luonnokset käsitellään Avoimen tutkimuksen kansallisessa ohjausryhmässä ja avataan avoimelle kommentoinille. Linjauksen tavoiteltu valmistuminen on Avoimen tieteen syyspäiville 2020. Lisätietoja linjauksen etenemisestä löydät työryhmän wiki-sivuilta: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=92405775

 

Muualta löytyviä ohjeita ja oppaita

Päivitetty 10.12.2019 10.42