EOSC eli eurooppalainen avoimen tieteen pilvi (European Open Science Cloud)

EOSC eli European Open Science Cloud on yksi keskeisistä työkaluista eurooppalaisen avoimen tieteen vision saavuttamiseksi:

offering 1.7 million European researchers and 70 million professionals in science and technology a virtual environment with free at the point of use, open and seamless services for storage, management, analysis and re-use of research data, across borders and scientific disciplines. (s.8 EOSC Strategic Implementation Plan, 2019)
 
EOSCin tehtävänä on luoda infrastruktuuri, joka sitoo erilaiset kansalliset ja kansainväliset datajärjestelmät ja infrastruktuurit yhteen. EOSC on virtuaalinen paikka, jossa tiedon tuottajat ja käyttäjät voivat kohdata ja kehittää parempaa ymmärrystä ja uusia innovaatioita. EOSC on enemmän kuin osiensa summa: kun aineistoja voidaan yhdistää ja niille tarjotaan saumattomia palveluita, muutetaan myös tapaa tehdä tutkimusta ja lisätään tutkitun tiedon saatavuutta. Kaikkiin EOSC:n palveluihin voit tutustua EOSC portaalin kautta: https://www.eosc-portal.eu/
 
Monet EOSC:n palvelut ja rakenteet ovat jo olemassa. Työtä vaatii kuitenkin näiden palveluiden yhdistäminen ja yhteensovittaminen, yhteiset ohjeistukset sekä yhteistyön kehittäminen. EOSC ei ole siten vain tekninen prosessi vaan siinä on vahva kulttuurinen, taloudellinen ja poliittinen ulottuvuus. 
 
EOSCin tavoitteet – kuva
 

EOSC:n vaiheita

EOSC:n suunnittelu alkoi vuonna 2016. EOSC on tähän asti ollut sarja hankkeita, joissa on luotu yhteisiä toimintamalleja, avoimia rajapintoja sekä uusia tutkimuksen avoimuutta edistäviä palveluita eurooppalaisille tutkijoille ja tutkitun tiedon käyttäjille kaikilla tieteenaloilla. EOSC:n luoma ja kokoama infrastruktuuri hyödyttää miljoonia asiantuntijoita ja tutkijoita erityisesti Euroopassa, mutta myös kansainvälisesti. Voit tutustua hankkeisiin tarkemmin EOSC Hubin sivuilla
 
Seuraavaksi luodaan pysyvä toimintamalli EOSC:lle Horizon-hankkeen päättyessä vuonna 2020. Keskeisin tavoite on luoda jatkuva ja luotettava rakenne, jolla taataan, että EOSC tuottaa lisäarvoa kaikille eurooppalaisille tutkijoille.
 
Kuva: nykyinen datainfrastruktuurinmalli Euroopassa
 

EOSC:n koordinaatio ja keskeiset palvelut ovat Euroopan unionin rahoittamia. EOSC on vahvasti kansainvälistä toimintaa, vaikka monet tutkimusaineistojen repositoriot sekä palvelut pysyvät jatkossakin kansallisina. , ja . EOSC:n avulla Euroopan maiden kansalliset palvelut ovat tulevaisuudessa yhteensopivia muiden eurooppalaisten palveluiden kanssa. Tavoitteena on saada eurooppalainen tutkittu tieto – aineistot, tulokset, julkaisut ja ohjelmistot – kaikkien saataville mahdollisimman helposti. Samalla lisätään yhteensopivuutta myös globaalisti koko tutkimusyhteisön kanssa ja EOSC:lla on yli 70 kansainvälistä yhteistyökumppania.

Suomi on ollut mukana tiiviisti EOSC:n eri vaiheissa. Merkittävin yhteistyötoimija Suomessa on ollut CSC, mutta myös monet yliopistot ja tutkijat ovat olleet rakentamassa EOSC:a. Uusin merkittävä hanke on 09/2019 alkava EOSC Nordic. EOSC:n yhteydessä toimii tällä hetkellä 16 eri projektia:
 
Keskeiset EOSC hankkeet joissa Suomi on ollut mukana, taulukko Saara Kontro, CSC
 
Koska EOSC on prosessi, joka yhdistää tutkimusinfrastuktuureja monella eri tasolla, on projekteillakin erilaisia rooleja EOSC:n rakentamisessa. EOSC:a voidaan siten tarkastella sen arkkitehtuurin, aineistojen, palveluiden, pääsyn, osallistumisen sääntöjen sekä hallinnon kautta.
 
EOSC:projektien rooli EOSC:n eri osien rakentamisessa
 
Keskeisiä EOSC dokumentteja:
 
Sivun kuvissa esiintyvä olennainen informaatio on pyritty ilmaisemaan myös sivun tekstissä.
 
Päivitetty 11.9.2019 06.59