Näkökulmia

Tutkimusaineistojen avaaminen on monimutkainen tehtävä. Jo pelkkä terminologia voi olla haastavaa - puhutaanko aineistoista vai datasta? Ja mikä kaikki voi olla dataa? Aineistojen avaaminen vaatii myös valtavan määrän suunnittelua jo sen keräämisvaiheessa. Siihen vaikuttavat myös lailliset vaatimukset (erityisesti uusi tietosuoja-asetus GDPR) sekä rahoittajien asettamat ehdot. Ja jos lopulta ollaan päästy datan avaamisen äärelle, sen säilyttäminen niin että se olisi aidosti löydettävää ja hyödynnettävää vaatii sekä yksittäisen tutkijan työtä että merkittävää mahdollistavaa infrastuktuuria.

Tässä näkökulmia avoimien aineistojen haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
 

Päivitetty 13.12.2018 12.00