Työryhmät

Datan avoimuuden työryhmät vuodelle 2019

 • Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä:
  Tehtävä: Laatia kansallinen roadmap tutkimusaineistojen linkittämiselle ja viittaamiselle sekä pysyvien tunnisteiden käytölle.
  Vastuuhenkilö: Jessica Parland-von Essen (CSC)
  Työskentelyalue
 • Tutkijan palvelut -työryhmä:
  Tehtävä: Laatia selvitys ja mahdollisesti suositus eurooppalaisten ja lähipalveluiden käytettävyydestä tutkijoille avoimuuden edistämiseksi. Laaditaan arkkitehtuurin erittelyä.
  Vastuuhenkilö: Pauli Assinen (Helsingin yliopisto)
  Työskentelyalue
 • Aineistot organisaatioissa -työryhmä
  Tehtävä: Työryhmä ideoi tapoja eri tutkimusorganisaatioiden olemassa olevien tutkimusaineistoja kartoittamiseksi.
  Vastuuhenkilö: Anne Sunikka (Aalto-yliopisto)
  Työskentelyalue
 • Datakoulutukset-työryhmä
  Tehtävä: Työryhmän tehtävänä on suunnitella mahdollisia koulutuksia datan löydettävyyteen, säilytykseen ja avoimuuteen liittyen. Ryhmä  laatii ehdotuksen koulutusten kohderyhmistä ja koulutusten toteutustavoista.
  Vastuuhenkilö: Susanna Nykyri (Tampereen yliopisto)
  Työskentelyalue
 • Avoimen datan linjaus -työryhmä:
  Tehtävä: Laatia ensimmäinen luonnos suomalaisen tutkimusyhteisön avoimen datan linjaukseksi, avoimen tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset suositukset huomioon ottaen.
  Vastuuhenkilö: Pekka Orponen (Aalto-yliopisto)
  Työskentelyalue
 

Ilmoittaudu datan avoimuuden työryhmiin ja jäsenlista

Ilmoittautumisia syksyn 2019 pyydettiin 14.6.2019 mennessä. Olethan yhteydessä työryhmän vetäjään, mikäli haluat mukaan tämän päivämäärän jälkeen.

Mukaan työryhmien toimintaan pääset:
 • Työryhmien jäsenlistana toimii ilmoittautumislomake

 

Työskentelynsä päättäneet työryhmät

Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä

 • Tehtävä: Työryhmä kartoitti nykytilaa liittyen tutkimusdatan omistajuuteen ja lisensointiin sekä laati suosituksen tutkimusorganisaatioiden  tarjoaman tuen kehittämiselle. Loppuraportissa käy ilmi, että tutkimusorganisaatioiden tulisi kiinnittää erityistä huomiota kolmeen tutkijan urapolun kannalta kriittiseen kohtaan. Lopuraportissaan työryhmä tarjoaa ideoita ja ehdotuksia organisaatioiden olemassa olevien prosessien kehittämiseen. Kolme kriittistä kohtaa ovat:
 1. Tutkija tulee organisaatioon työsuhteeseen, vierailijaksi tai opiskelijaksi
 2. Tutkija hakee ja saa apurahan tutkimusprojektiin
 3. Tutkija lähtee organisaatiosta väliaikaisesti tai pysyvästi
 • Työryhmän vastuuhenkilönä toimi: Mari-Elisa Kuusniemi (Helsingin yliopisto)
 • Toimintakausi: marraskuu 2018 - toukokuu 2019.
 • Materiaali: Aineiston avaamisen esteet - Omistajuus ja lisensointi. Avoimen datan asiantuntijaryhmän omistajuus ja lisensointi -alatyöryhmän loppuraportti 10.5.2019. https://zenodo.org/record/2708815. doi 10.5281/zenodo.2708815.

 

Sensitiivisen datan työryhmä

 • Tehtävä: Työryhmä laati täydentävän ohjeen arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun. Ohje julkaistaan kolmella kielellä keväällä 2019.
 • Toimintakausi: marraskuu 2018 - toukokuu 2019. Ryhmä oli aloittanut toimintansa Tuuli-verkostossa jo ennen avoimen kansallisen koordinaation alkamista. Marraskuussa 2018 ryhmästä tuli yksi datan avoimuuden asiantuntijaryhmän työryhmiä.
 • Materiaali: Täydentävä ohje arkaluonteisia ja luottamuksellisia tietoja sisältävän datan hallinnan suunnitteluun
Päivitetty 11.9.2019 06.56