Asiantuntijaryhmä

Datan avoimuus on yksi avoimen tieteen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä. Asiantuntijaryhmien toimintaan osallistuminen on avointa, omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Asiantuntijaryhmät kokoontuvat yhteen puolivuosittain Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivillä.
 
Asiantuntijaryhmät valitsevat itselleen säännöllisin väliajoin yhden tai useamman puheenjohtajan, ja ryhmien sihteerit tulevat Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Datan avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 20.11.2018 valittu Pekka Orponen (Aalto-yliopisto) ja sihteerinä toimii Henriikka Mustajoki (TSV).
 
Asiantuntijaryhmien alaisuudessa toimii tiettyihin teemoihin keskittyviä ja määräajaksi valittavia työryhmiä.
 
Mukaan datan avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset:

 

Päivitetty 4.2.2019 13.48