Asiantuntijaryhmä

Datan avoimuus on yksi avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation neljästä osa-alueesta. Joka osa-alueesta vastaa oma asiantuntijaryhmänsä. Asiantuntijaryhmien toimintaan osallistuminen on avointa, omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Asiantuntijaryhmät kokoontuvat yhteen puolivuosittain Avoimen tieteen kevät- ja syyspäivillä.

Asiantuntijaryhmät valitsevat itselleen säännöllisin väliajoin yhden tai useamman puheenjohtajan, ja ryhmien sihteerit tulevat Tieteellisten seurain valtuuskunnalta. Datan avoimuuden asiantuntijaryhmän puheenjohtajaksi on 26.11.2019 valittu toiselle kierrokselle Pekka Orponen (Aalto-yliopisto) ja sihteerinä toimii Nina Järviö (TSV).
 
Asiantuntijaryhmien alaisuudessa toimii tiettyihin teemoihin keskittyviä ja määräajaksi valittavia työryhmiä.
 
Ryhmän jäsenet

 

Mukaan datan avoimuuden asiantuntijaryhmän toimintaan pääset:

HUOM! Ilmoittautumiset pyydetään 20.12.2019 mennessä.  Mikäli haluat osallistua johonkin datan työryhmään, etkä ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, laitathan sähköpostia asiasta kyseisen työryhmän vastuuhenkilölle. Tiedot löytyvät ilmoittautumislomakkeelta

 

Päivitetty 13.12.2019 08.12