öppen vetenskap

Megafoni, josta lähtee teksti Öppen vetenskap på svenska
27.11.2019
Diskussionen om den svenskspråkiga terminologin och öppen vetenskap fortsätter den 14 januari 2020 kl. 13–14.