Linjaukset

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025. Visiona on, että avoin tiede ja tutkimus ovat saumaton osa tutkijoiden arkea. Missiona on edistää avoimuutta tieteen perusarvona, vahvistaa tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnassa.
9.1.2020
Suomalainen tutkimusyhteisö on yhteistyössä laatinut itselleen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen. Julistuksen hyväksyi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä 10.12.2019.
11.12.2019
Avoimen tieteen koordinaation Oppimisen avoimuus -asiantuntijaryhmän osana toimiva Tekijänoikeus ja sopimusmalli -työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen suosituksesta Mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa? Työryhmä pyytää kommentteja luonnokseen 10.1.2020 mennessä.
25.11.2019
Suomalaisen tutkimusyhteisön ensimmäinen kansallinen avoimen tieteen osalinjaus on hyväksytty 31.10.2019 Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokouksessa. Linjaus koskee tieteellisiä lehti- ja konferenssiartikkeleita ja on osa laajempaa tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta. Myöhemmin linjausta tullaan täydentämään tieteellisten kirjojen ja kokoomateosartikkeleiden osalta.
11.11.2019
Tieteellisten seurain valtuuskunta kokosi vuosi sitten työryhmän pohtimaan vastuullista tutkijanarviointia ja työryhmä on nyt saanut työnsä päätökseen. Valmiina ovat ensimmäiset tutkimusyhteisön kansalliset suositukset vastuulliseen tutkijanarviointiin.
6.11.2019
Avoimen tieteen koordinaation Toimintakulttuurin avoimuus -asiantuntijaryhmän osana toimiva Vastuullisen metriikan työryhmä on saanut valmiiksi ensimmäisen luonnoksen suositukseksi tutkimusmetriikan vastuullisesta käytöstä. Luonnoksesta pyydetään kommentteja 8.12.2019 mennessä.
28.10.2019
Tutkimusartikkelien avoin lisensointi herättää välillä huolta: Jos kerran annan koko maailmalle oikeuden levittää artikkeliani ja myös tehdä siihen muutoksia, voiko tekstini päätyä epäasiallisessa muodossa ja vääristeltynä lukijoiden eteen? Asiantuntija Tarmo Toikkanen vastaa huoliin ja selventää CC-BY-lisenssin käyttömahdollisuuksia.
Valokuva: KAL Visuals (Unsplash)
24.10.2019
Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen ensimmäisen osaluonnoksen ja tutkimuksen vapauden suhde on herättänyt tutkimusyhteisössä keskustelua. On jopa pohdittu, rajoittaako luonnos tutkijoiden vapautta valita julkaisukanavansa. Huoli on kuitenkin aiheeton, sillä linjaus voi parhaimmillaan jopa lisätä tutkijan vapautta.
Vaaleanpunainen säästöpossu
15.10.2019
Kuka voisi vastustaa ajatusta siitä, että tutkittu tieto tulisi olla avoimesti ja helposti kaikkien saatavilla? Ajatuksen tasolla soraääniä ei useinkaan kuule, ja silti tutkimusjulkaisujen avointa saatavuutta on ollut vaikea edistää.
Printtilehti, tietokoneen näyttö ja open access logo vihreänä
9.10.2019
Rinnakkaistallentaminen on arkipäivää useissa suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauksen ensimmäisen osan luonnoksessa rinnakkaistallentaminen on nimetty yhdeksi tutkimusartikkeleiden välittömän avoimuuden väyläksi.

Pages