Tiedeyhteisön avoimuus

1.9.2018
Osallistu avoimen tieteen koordinaation suunnitteluun!
29.5.2018
Grischa Fraumann tutki Tampereen yliopistossa altmetriikan käyttöä korkeakoulumaailmassa. Vaikka aiheesta on paljon puhuttu, niin sen käyttö on tämän tutkimuksen perusteella vielä vähäistä ja satunnaista. Tärkeää olisikin keskustella laajasti meritoitumisesta erityisesti avoimen tieteen näkökulmasta.
Avoimen tieteen toimintaohjelma
28.5.2018
Avoin tiede on kaikkien asia. Miten toimitaan jatkossa yhdessä jotta tieteen avoimuus kasvaa? UNIFIn työryhmän uusi avoimen tieteen toimenpideohjelma julkaistiin 28.5.2018 Helsingin Yliopiston Tiedekulmassa järjestettävässä avoimessa tilaisuudessa.
28.5.2018
Avoin tiede ja data toimenpideohjelma suomalaiselle tiedeyhteisölle Suomen yliopistojen rehtorineuvoston UNIFI ry julkaisi 28.5.2018 Avoin tiede ja data toimenpideohjelman suomalaiselle tiedeyhteisölle.
22.5.2018
Liikutu tiedosta tapahtuman pääsessiossa 22.5.2018 pohdittiin yhdessä yhteiskehittämisen tavoitteita, esteitä ja niiden ratkaisuja.
22.5.2018
Yhteisluominen on tärkeä osa avointa tiedettä.

Pages