Avointiede - Facebook

Oheisesta kuvaajasta voit seurata kuinka Avoin tiede ja tutkimus -ryhmää seurataan Facebookissa ja kuinka sen julkaisut saavat huomiota. Kukin pallo kuvastaa yhtä ryhmän päivitystä ja pallon koko sekä korkeus päivityksen vaikuttavuutta eri muuttujin. Päivitykset on lisäksi kategorisoitu kahdeksaan teemaan niin, että sama väri sisältää aina samaan teemaan liittyviä päivityksiä. Teemat on listattuna kuvaajan oikeassa reunassa ja käyttäjä voi halutessaan vaihdella näiden välillä. Tarkemmat tiedot eri muuttujista on saatavilla kuvaajien alapuolelta löytyvästä taulukosta.

Kuvaajan muuttujat

Pallon koko Kattavuus / Reach Avointiede-ryhmän julkaisun omissa uutisissaan 28 päivän aikana julkaisusta nähneiden henkilöiden lukumäärä
Pallon korkeus Sitoutuneisuus / Engagement Avointiede-ryhmän julkaisusta tykänneiden, jakaneiden ja kommentoineiden henkilöiden lukumäärä