Etsin tilastot

Käyttötilastoissa seurataan Etsin-palvelun käyttäjä- ja aineistomääriä. Tilastointi pohjautuu palvelun sisäisiin käyttölokeihin. Suuret muutokset aineistojen määrissä johtuvat yleensä muutoksista haravoitujen aineistojen kokoelmissa.

Avointen aineistojen käyttölupa on CC0 tai OCD-PDDL. Ehdollisesti avointen aineistojen käyttölupa on jokin CC-BY, ODbL tai ODC-BY versio.