Etsin tietomalli

Etsin on tehty CKAN-järjestelmään ja tietokannan rakenne poikkeaa teknisesti jonkin verran siitä, miten tietoja esitetään käyttöliittymässä.  Alla olevassa taulukossa on esitelty Etsimen tietomalli kenttätasolla. Voit hyödyntää taulukkoa tehdessäsi rajapintakyselyitä. Rajapinnasta voit lukea lisää sen käyttöohjeissa. Ota yhteyttä, jos sinulla on kysyttävää!

Sisällön kuvaus
Kentän nimi
Alikentän nimi 
Tietosisällön muoto
Liitännäisyydet ja rajoitukset
Luonti
Pakollisuus (y=pakollinen, n= vapaaehtoinen, g=generoidaan jollei ole annettu, ga=generoidaan aina)
Etsimen aineiston sisäinen tunniste id   merkkijono   Generoidaan aina ga
Aineiston URL name   merkkijono Luodaan aina sisäisen tunnisteen perusteella. Vain alfanumeeriset merkit ja - sallittu Generoidaan automaattisesti id:stä ga
Datan versio, päivämäärä version   päiväys (iso8601) päiväys (iso8601) Täytyy antaa y
Kaikki aineistojen otsikot title   JSON-merkkijono

title-kentän on oltava oikeanmuotoinen avain-arvopareja sisältävä JSON-objekti, jossa avaimena annetaan otsikon kieli ISO 639-2 T -muodossa ja arvona kielistetty otsikko, esimerkiksi {"fin": "Otsikko", "eng": "Title"}

Samankielisiä otsikoita ei voi antaa useampia.

  y
Datan lisenssi license_id   merkkijono https://github.com/kata-csc/ckanext-kata/blob/master/ckanext/kata/theme/public/licenses.json Täytyy antaa y
Lisätietoja käyttöluvasta ja rajoituksista license_URL   merkkijono Pakollisuus riippuu kentän license_id arvosta   y jos lisenssi on License not specified tai variantti tyypistä Other
Kuvaus notes   JSON-merkkijono Kuvauskentän on oltava oikeanmuotoinen JSON-objekti, jossa avaimena annetaan kuvauksen kieli ISO 639-2 T -muodossa ja arvona kielistetty kuvaus, esimerkiksi {"fin": "Kuvaus", "eng": "Description"}    
Omistava organisaatio, vaihtoehdot palvelun organisaatiosivulta tai uusi organisaatio owner_org   merkkijono Organisaatio palvelun tuntemista organisaatioista tai uusi organisaatio oikeassa kirjoitusmuodossaan.   y
Julkaistu tai ei private   totuusarvo Totuusarvo True/False Oletus False (julkaistu) n
Jakelijan nimi contact name merkkijono   Täytyy antaa (ainakin yksi jakelija) y
Jakelijan email contact email merkkijono (email) Vaaditaan oikeanmuotoinen sähköpostiosoite Täytyy antaa (ainakin yksi jakelija) y
Jakelijan puhelinnumero contact phone merkkijono (puhelinnumero) Vaaditaan oikeanmuotoinen puhelinnumero (numeerinen, +)   n
Jakelijan web-osoite yhteydenottoon contact URL merkkijono (URL)     n
Saatavuustieto, miten datan saa haltuunsa availability   merkkijono Valitse listalta: access_application_rems, access_application_other, direct_download, access_request, contact_owner. Täytyy antaa y
Lupahakemuksen URL access_application_URL   merkkijono (URL)

Linkitettyjä saatavuuksiin (availability) access_application_rems ja access_application_other

Oltava URL-osoite

Jos access_application_rems, generoidaan automaattisesti. Jos access_application_other, käyttäjä antaa. y jos kentän availability arvo on access_application_other, g jos kentän availability arvo on access_application_rems, muulloin n
Ulkoinen tunniste external_id   merkkijono

Linkitetty saatavuuteen (availability) access_application_rems ja access_application_URL

Jos access_application_rems, external_id liitetään automaattisesti generoituvaan access_application_URL arvoon. Jos käyttäjä ei anna arvoa, käytetään sisäistä tunnistetta. n
Aineiston suora latausosoite direct_download_URL   merkkijono (URL)

Linkitetty saatavuuteen (availability) direct_download

Oltava URL-osoite

  y jos kentän availability arvo on direct_download, muulloin n
Latauspalvelun osoite, esimerkiksi sivusto johon henkilön on kirjauduttava saadakseen datan access_request_URL   merkkijono (URL)

Linkitetty saatavuuteen (availability) access_request

Oltava URL-osoite

  y jos saatavuus (availability) on arvoltaan access_request, muutoin n
Toimijan tyyppi, esim. author, owner agent role merkkijono   Täytyy antaa. Ainakin yksi toimija roolilla (role) author (tekijä) on annettava. Muut tunnistetut vaihtoehdot ovat owner (omistaja), funder (rahoittaja), contributor (muu tekijä). y, ainakin yksi author on annettava
Toimijan nimi tai projektin nimi agent name merkkijono     y
Tunniste, esimerkiksi tekijän orcid-tunniste agent id merkkijono Kenttä tunnistetaan, jos rooli (role) on author tai contributor   n
Organisaatio tai rahoittaja agent organisation merkkijono Kenttä tunnistetaan, jos rooli (role) on author, contributor tai funder   y jos rooli on funder, muutoin n
URL esimerkiksi projektin kotisivulle agent URL merkkijono (URL)

Tunnistetaan useimmissa rooleissa, ei kuitenkaan roolissa owner

Oltava URL-osoite

  y jos role (rooli) on arvoltaan funder ja kyseessä on ensimmäinen annettu rahoittaja, muulloin n
Rahoitustunniste agent fundingid merkkijono Tunnistetaan, jos rooli (role) on funder   y jos rooli (role) on arvoltaan funder
Kertoo, onko datan sisältö tekstimuotoista (Jos on, arvoksi False, muutoin True) langdis   totuusarvo Totuusarvo, True tai False Täytyy antaa y jos kenttä language on tyhjä
Pilkulla erotettu lista kielistä, jotka liittyvät dataan language   639-2 T

Täytyy antaa, jos kentän langdis arvo on False.

Oltava 639-2 T

Täytyy antaa, jos kentän langdis arvo on False y jos kentän langdis arvo on False
Pysyvä tunniste pids id merkkijono   Yksi aineiston tunniste generoidaan automaattisesti, jos käyttäjä ei anna g
Tunnisteen tyyppi pids type merkkijono Oltava yksi arvoista: primary, relation   y jos id annettu
Tunnisteen myöntäjä pids provider       n
Kertoo, aineiston muun tunnisteen relaation tyypin, kun pids-type = relation  pids relation jokin id-arvo taulukosta https://github.com/kata-csc/ckanext-kata/blob/master/ckanext/kata/theme/public/relations.json     y, jos type = relation, muutoin n
Tieteenala discipline   merkkijono tai URL, csv Useimpia erikoismerkkejä ei ole sallittu   n
Aihe (avainsanat) tag_string   csv, mieluiten URL:ja Finton KOKO-ontologiasta URL-muotoiset aihesanat KOKO-ontologiasta voidaan kääntää käyttökielelle käyttöliittymässä. Myös vapaamuotoisia sanoja voi antaa, mutta näihin ei voida tarjota käännöksiä.   y
Tapahtuman kuvaus event descr teksti     n, y jos yhdessäkin tapahtuman kentässä on jokin arvo
Tapahtuman tyyppi, esimerkiksi collection (kokoaminen) event type merkkijono     n, y jos yhdessäkin tapahtuman kentässä on jokin arvo
Tapahtuman päivämäärä event when päiväys (iso8601) päiväys (iso8601)   n, y jos yhdessäkin tapahtuman kentässä on jokin arvo
Tapahtuman tekijä(t) event who merkkijono     n, y jos yhdessäkin tapahtuman kentässä on jokin arvo
Maantieteellinen kattavuus geographic_coverage   merkkijono, csv Useimpia erikoismerkkejä ei ole sallittu   n
Ajallinen kattavuus, aloitusajankohta temporal_coverage_begin   päiväys (iso8601) päiväys (iso8601)   n
Ajallinen kattavuus, lopetusajankohta temporal_coverage_end   päiväys (iso8601) päiväys (iso8601)   n
Datan MIME-tyyppi, esim. text/html mimetype   merkkijono Useimpia erikoismerkkejä ei ole sallittu   n
Datan tarkistussumma, esim. heksadesimaalinen merkkijono, joka on generoitu tietyllä algoritmilla, kuten MD5:llä hash   merkkijono     n
Algorithm the aforementioned hash is calculated with, e.g. MD5, SHA-256 algorithm   merkkijono Useimpia erikoismerkkejä ei ole sallittu   n
Tiedoston formaatti format   merkkijono     n
Hyväksy palvelun käyttöehdot

accept-terms

  totuusarvo     y

Vaihtoehtoinen tapa antaa otsikon kieli      (+ otsikko)

langtitle lang 639-2 T 639-2 T   n
Vaihtoehtoinen tapa antaa otsikko (+ kieli) langtitle value merkkijono     n
Vaihtoehtoinen tapa antaa kuvauksen kieli (+ kuvaus) langnotes lang 639-2 T 639-2 T   n
Vaihtoehtoinen tapa antaa kuvaus (+ kieli) langnotes value teksti     n
Sitaatti citation   merkkijono     n