Etsin Käyttöehdot

Päivitetty 15.10.2014

Mikä Etsin on?

Etsin on sähköinen tutkimuksen tietoaineistojen hakupalvelu. Lisätietoja palveluksesta on palvelukuvauksessa.

Etsin on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy (CSC). Palvelu on käyttäjilleen maksuton. Käyttämällä Etsintä hyväksyt nämä käyttöehdot. OKM varaa oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja. Mikäli muutokset ovat olennaisia, niistä ilmoitetaan käyttäjätiedotteissa.

Asiakkaaksi rekisteröityminen

Tunnistetut käyttäjät voivat tallentaa Etsimen metadataluetteloon tutkimusaineistojaan kuvailevia tietoja. Nämä tiedot ovat selaimella kaikkien luettavissa. Luetteloa voi selata ja hakuja tehdä verkkoselaimella rekisteröitymättä, mutta metatietojen tallentaminen Etsimeen edellyttää Haka-tunnistautumista. Haka on Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttäjätunnistusjärjestelmä, joka perustuu luottamusverkostoon. Muita tunnistautumismenetelmiä ei toistaiseksi ole käytössä.

Käyttäjän vastuu, tietojen tarkistus- ja poisto-oikeus

Haka-tunnistautunut käyttäjä on vastuussa

  • tunnuksillaan tallennetuista tiedoista.

Käyttäjän vastuulla on

  • selvittää, että hänellä on oikeus julkaista palveluun tallentamansa tutkimusaineistoja kuvailevat tiedot. Toista henkilöä koskevia tietoja saa tallentaa vain hänen luvallaan. Tietojen tallentajan tehtävänä on silloin muiden informointi siitä, miten heidän tietojaan käytetään, miten he voivat tarkistaa tietonsa ja pyytää tietojensa poistamista/päivittämistä.
  • ilmoittaa CSC:lle välittömästi oman järjestelmänsä tai tunnusten luvattomasta tai asiattomasta käytöstä sekä muista ilmenneistä turvallisuusongelmista.
  • Käyttäjät käyttävät palveluita omalla vastuullaan, eikä OKM tai CSC ole vastuussa mistään syntyneistä vahingoista.

 

Palvelun tuottajan (CSC) oikeudet

CSC

  • voi valvoa Etsin-palvelun ympäristöä turvallisuushaavoittuvuuksien ja -poikkeamien varalta sekä suorittaa turvallisuustarkastuksia ilman ennakkovaroitusta,
  • voi viipymättä ajaa järjestelmän alas tai irrottaa sen verkosta, mikäli se havaitsee, että järjestelmä aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölleen.

OKM:llä ja CSC:llä on oikeus

  • käsitellä Etsimeen tallennettuja tietoja palvelun tuottamistarkoituksissa, joita ovat esimerkiksi automaattinen monitorointi, tietoturvahaavoittuvuuksien havainnointi, tunkeutumisen havainnointi ja esto, varmuuskopioiden ottaminen, kopiointi tai siirto sekä virheiden jäljitys,
  • OKM:llä ja CSC:llä on oikeus tarjota tallennettuja metatietoja haravoitavaksi muualle myös kaupalliseen käyttöön Creative Commons 0 -lisenssillä.

Etsimen tietosuojaseloste.

Yhteydenotot

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä palvelun tuottajan asiakaspalveluun mm. tietojen tarkistamista varten:
CSC Service Desk
Arkipäivisin klo 8.30–16.00
+358 9 457 2821
asiakaspalvelu@csc.fi

Haka-tunnistautuneet käyttäjät voivat ottaa yhteyttä CSC:hen myös Tutkijan käyttöliittymän (sui.csc.fi) kautta.

Tietoturvaa ja tunnusten väärinkäyttöä koskevat ilmoitus tehdään osoitteeseen security@csc.fi, puh. +358 9 457 2253.