Etsin - Tutkimusaineistojen hakupalvelu

Etsin on tutkimusaineistojen hakupalvelu, joka sisältää tutkimusaineistoja kuvailevia tietoja eli metatietoja. Julkaistuja metatietoja pääsee selaamaan ja käyttämään avoimesti kuka tahansa. Kuvailutietojen perusteella käyttäjät voivat etsiä aineistoja ja arvioida löytämiensä aineistojen käyttökelpoisuutta tarpeisiinsa. Etsin sisältää aineistoista mm. seuraavia tietoja: aineiston otsikko, käytetty kieli, kuka aineiston on laatinut, kuka sen omistaa ja miten aineiston saa käyttöönsä.

Tutkija, tutkimusryhmä tai organisaatio voi Etsimen avulla julkaista tiedot omista aineistoistaan ja tarjota niitä laajempaan käyttöön. Etsin tukee metatietojen yhteentoimivuutta sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Etsimeen kerätään vain metatiedot aineistoista, ei itse aineistoja. Tietojen tallentaminen vaatii Haka-tunnistautumisen. Palvelua voi käyttää selaimen kautta tai avoimen rajapinnan yli. Etsin tulee tulevaisuudessa toimimaan myös kansallisten pitkäaikaissaatavuuspalveluiden piirissä olevien aineistojen hakupalveluna.

Tutkimusaineiston tiedot saa Etsimeen useaa kautta:

  • Tutkija voi syöttää aineistoa kuvailevat tiedot Etsin-palveluun. Osana aineiston kuvailutietoja voi liittää aineiston kotiorganisaatioonsa.
  • Tutkija voi tallentaa aineistojensa tiedot tutkimusorganisaation omaan palveluun. Tällainen voi olla esimerkiksi tutkimustietojärjestelmä, josta kuvailutiedot voidaan haravoida Etsimeen. Organisaatiota kannustetaan ehdottamaan kuvailutietojen haravointia Etsimeen takaamaan aineistojen löydettävyyden.
  • Tutkija voi tallentaa aineistonsa tieteenalakohtaiseen tai yleiseen tietoarkistoon, josta kuvailutiedot haravoidaan Etsimeen. Näin aineisto säilyy arkistossa ja on samanaikaisesti löydettävissä Etsimestä. Näin toimitaan jo Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston ja Kielipankin kanssa.

Etsin on riippumaton aineistojen tallennuspaikasta, mutta se sisältää tietoja aineiston säilytyspaikasta ja käyttöoikeuksista. Oikeudenhaltijoiden oikeudet aineistoihin säilyvät koskemattomina. Avoimuuden rajaaminen esim. henkilötietosuojasyistä on mahdollista aineiston omistajien kontrolloimalla menettelyllä. Avoimille aineistoille suositellaan Creative Commons -käyttöluvan Nimeä 4.0 Kansainvälinen käyttöä.

Etsin-palvelun hyötyjä tutkijalle

  • Saat aineistojen keräämiseen ja avaamiseen liittyvän työsi dokumentoitua
  • Saat aineistollesi pysyvän tunnisteen
  • Jäsennät ja dokumentoit aineistot myös omaa jatkokäyttöä ja viittausta varten
  • Meritoidut viittausten ja aineistojen jatkokäytön avulla
  • Nostat oman tutkimusprofiilisi näkyvyyttä

Etsin on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Etsin perustuu avoimen lähdekoodin ohjelmistoihin. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Voit lähettää palautetta tai kysymyksiä Etsimeen liittyen osoitteeseen servicedesk (at) csc.fi.

Lisätietoja

Etsin palvelukuvaus
Etsin-palvelun käyttöohjeet
Etsin-palvelun käyttöehdot
Etsin-palvelun tietosuojaseloste
Etsin-palvelun esittelykalvot
Etsin-palvelussa käytetty minimimetatietomalli