Eettiset ja juridiset kysymykset

Kaikkia aineistoja ei voi avata kaikille. Aineistoilla on erilaisia julkisuuden asteita vaihdellen kaikille täysin avoimesta hyvinkin salaiseen. Aineiston julkaisijan on varmistettava, ettei julkaiseminen ole julkisuuslain (621/1999), henkilötietolain (523/1999) tai tekijänoikeuslain (404/1961) vastaista. Mikäli olet epävarma, käänny organisaatiosi tutkijapalveluiden tai juristin puoleen. Myös hyvä tieteellinen käytäntö on syytä huomioida.