Tutkimusaineiston julkaisuprosessi

1. Valitse ja valmistele aineisto

Tutkimusaineistojen julkaisua säätelevät lait, tutkimusetiikka ja rahoittajien ja tutkimusorganisaation ohjeet. Jotta tutkimusdatasta tulisi valmis aineisto, se on kuvailtava ja dokumentoitava tarpeeksi hyvin. Kun valitset julkaistavia aineistoja, kannattaa aloittaa esimerkiksi sellaisista, joka on joko valmiiksi helposti julkaistavassa muodossa, tai sellaisesta, jolla tiedät jo olevan kysyntää. Voit myös halutessasi olla etukäteen yhteydessä potentiaalisiin uudelleenkäyttäjiin. Se voi auttaa valitsemaan julkaistavia aineistoja. Voit tutustua myös Julkinen data-sivustoon tai Open Knowledgen Open Data Handbookiin. Datan avaamisen MOOC-kurssin aineistot löytyvät myös verkosta.

•    Kaikkea dataa ei tarvitse julkaista kerralla

•    Tarkasta datan laatu ja oikeellisuus

•    Suorita tarvittaessa tarpeellinen anonymisointi, katso Tietoarkiston ohjeet 

•    Määrittele ja merkitse datan kuvailutiedot mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, katso lisäohjeita kuvailusta ja metadatasta

•    Huolehdi tunnisteista, viittauksista ja linkityksistä, katso tunnisteista

•    Muunna data avoimeen ja, jos mahdollista, koneluettavaan formaattiin. Koneluettavuus parantaa aineiston löytämis-, hyödyntämis- ja yhdistelymahdollisuuksia ohjelmallisesti, esim. webissä. Mahdollisuus koneluettavuuteen on kuitenkin alakohtaista, eivätkä kaikki aineistot ole muunnettavissa. Lue lisää teknisesta avoimuudesta käsikirjan edelliseltä sivulta.

 

2. Liitä aineistoon mahdollisimman avoin lisenssi

Lisensointi kertoo aineiston tuottajan ja käyttäjän oikeudet, ja näin ollen parantaa aineiston uudelleenkäyttömahdollisuuksia huomattavasti. Epäselvät tai kokonaan puuttuvat käyttöehdot saattavat rajoittaa sen käyttöä paljon enemmän kuin sen haltija on tarkoittanut. Lisenssiin valintaan voivat vaikuttaa myös organisaation politiikat, rahoittajan vaatimukset tai muut sopimukset. Katso myös Tutkijan tiedonhallinnan muistilista sekä luku Tutkimuksen tietoaineistot.

 

3. Tallenna aineisto luotettavaan tallennuspaikkaan

Kannattaa valita tallennuspaikka, joka on säilytyksen suhteen luotettava ja stabiili, sekä avoimen saatavuuden mahdollistava: aineisto tai ainakin sen metatiedot ovat avoimesti nähtävillä, maksuttomasti saatavilla, koneluettavassa ja helposti ladattavassa muodossa sekä kenen tahansa löydettävissä ja hyödynnettävissä. Palvelut-sivulla esitellään olemassa olevia kotimaisia tallennuspalveluja. Tutustu myös alakohtaisiin kansainvälisiin palveluihin esimerkiksi re3data-rekisterin avulla. Oman organisaation tutkimuspalveluista tai kirjastosta saa myös apua. Mikäli valitset ulkomaisen säilytys- tai julkaispaikan muista varsinkin silloin erikseen huolehtia siitä, että aineisto tulee näkyviin Etsimessä!

 

4. Kuvaile aineisto ja anna sille pysyväistunniste viimeistään nyt

Aineiston kuvailun voi myös itse tehdä suoraan Etsin-palveluun. Osa tietoarkistojen luetteloista kopioidaan sinne automaattisesti, älä siinä tapauksessa luo uusia tietueita tai tunnisteita. Lisätietoja löytyy Avointiede-sivuston Palvelut-osioista. Metatiedosta ja kuvailusta lisätietoja käsikirjan Metatiedot-osasta ja tunnisteista voi lukea kohdasta Tunnisteet ja viittaukset. Pysyväistunniste, kuten URN tai DOI, on kansainvälisesti uniikki ja säilyy samana, vaikka aineiston sijainti vaihtuisi. Pysyväistunniste mahdollistaa viittaukset julkaisujen ja aineistojen välillä, mikä edistää tutkijan ansioitumista. Jotkut palvelut, kuten Etsin ja IDA, generoivat automaattisesti URN-tunnisteen. Käyttäjä voi myös antaa muualta hankitun tunnisteen lisätessään aineiston palveluun.

 

5. Sovelluksen tekeminen

Pohdi riittääkö aineiston julkaiseminen pelkkänä datana vai kannattaisiko sitä tehdä käytettävämmäksi tarjomalla myös joitakin sovelluksia? Hyödyntämällä työkaluja aineistojen avaamiseen helpotat niiden käyttöä. Katso tarkemmin AVAA–julkaisualusta.

 

< edellinen sivu seuraava sivu >