Avointiede-sivuston, sosiaalisen median ja palvelujen käytön seuranta

Haluamme tarjota avoimesta tieteestä ja tutkimuksesta kiinnostuneille mielenkiintoisia ja hyödyllisiä sisältöjä. Seuraamalla aktiivisesti kävijätilastoja avointiede.fi ja openscience.fi -sivustojen, sosiaalisen median sekä tarjottujen palveluiden osalta pystymme paremmin tarjoamaan haluttuja sisältöjä ja päivityksiä sekä reagoimaan tarvittaessa nopeasti muutoksiin.

Avointiede.fi ja openscience.fi -sivustojen käyttötilastoja: avointiede.fi/verkko-tilastointi

Sosiaalisen median käyttötilastoja: avointiede.fi/some-tilastointi.

Katso myös Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen sosiaalisen median päivitysten tilanne pallokuvaajin Facebookin avointiede.fi/facebook-kuplat ja Twitterin avointiede.fi/twitter-kuplat osalta.

Palveluiden käyttötilastoja:

AVAA avointiede.fi/avaa-tilastot

Etsin avointiede.fi/etsin-tilastot

IDA avointiede.fi/ida-tilastot