Avoimet tutkimusjulkaisut

Tieteellisellä julkaisemisella on  perustehtävänään  julkaisujen vertaisarviointi (laadunvarmistus), tiedonvälitys sekä julkaisun rekisteröinti.  Tieteellinen julkaiseminen palvelee siis tutkijan meritoitumista sekä tieteellistä keskustelua ja tiedonvälitystä.  Open access –julkaiseminen eli avoin julkaiseminen pyrkii löytämään vaihtoehtoja tilausmaksuihin ja rajoitettuun saatavuuteen perustuvalle toimintamallille. Open access –julkaisujen perustavoitteena on, että kaikki artikkelit ilmestyvät välittömästi verkossa ja ovat kaikkien saatavilla. Avoimen julkaisemisen ilmeisiä hyötyjä ovat tutkimusten saavuttama laajempi näkyvyys, vaikuttavuus ja lisääntynyt käyttö, jotka edesauttavat myös uusien innovaatioiden syntymistä.  Avoin julkaiseminen nostettiin voimakkaasti esiin myös Tiedon saatavuus -työryhmän linjauksissa. Perustavoitteena linjauksissa on, että tutkimusdata ja -julkaisut ovat avoimesti saatavilla tietoverkoissa avoimen rajapinnan kautta (tietyin tarkennuksin). Tällä hetkellä kehitetään kotimaisen avoimen julkaisun rahoitusmallia (TSV, Kansalliskirjasto).

On arvioitu, että Suomessa vuosien 2008-2011 aikana ilmestyneistä tieteellisistä julkaisuista on tällä hetkellä avoimesti saatavilla noin 48 % (Archambault ym. 2013). Komission asettama EU:n laajuinen tavoite on 60 % julkaisuista avoimena vuoteen 2020 mennessä (EU 2012).