Avoimen tieteen tueksi

Tähän osioon on koottu Avoin tiede ja tutkimus -hanketta edeltänyt Tutkimuksen Tietoaineistot (TTA) -hankkeen materiaaleja vuosilta 2011-2013. Osiosta löytyy myös Haagin julistuksen (The Hague Declaration on Knowledge Discovery in the Digital age) käännös suomenkielelle sekä listaus ATT-hankkeessa käytetyistä avoimista ohjelmistoista.