Avoimen tieteen toimintamallien huomioiminen tutkimuksen suunnittelussa

 

Esitykset

Avoimen tieteen huomioiminen tutkimuksen suunnittelussa
Jessica Parland-von Essenin esitys, joka käsittelee mm. aineistohallintaa, aineiston arkistointia, julkaisemista ja prosessin avaamista.

Organisaatiotason linjausten huomioiminen tutkimuksen suunnittelussa
Eeva Nyrövaaran esitys organisaation linjauksista ja organisaation palveluista.

Avoimen tieteen ongelmakohtia
Mila Oivan Tutkijan puheenvuoro -esitys, jossa tuodaan esiin neljä kysymystä avoimuudesta.

Horizon 2020 and open science
A presentation by Ivo Grigorov that opens up what is Horizon 2020 and its objectives.

 

 

Videot

Horizon 2020 and open science
A presentation by Ivo Grigorov that opens up what is Horizon 2020 and its objectives.

Avoin tiede tutkimusprosessissa: hyödyt ja haitat
Opetusneuvos Juha Haataja kertoo millaisia hyötyjä ja haasteita avoimeen tieteeseen kuuluu ja kuinka se vaikuttaa koko tutkimusprosessiin.

 

 

Linkit

FSD: Fyysinen säilytys
Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston Aineistonhallinnan käsikirjan fyysistä säilytystä koskeva osa-alue.