Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on avoimuuden keinoin edistää tiedettä ja lisätä sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta parantamalla tutkimuksen tuottaman tiedon hallintaa ja hyödyntämistä, tavoitteena että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassamme.

Tämä tiekartta on etenemissuunnitelma suomalaisille tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusorganisaatioille, päättäjille, rahoittajille sekä kansalaisille avoimen tieteen ja tutkimuksen edellytyksien, hyödyntämisen ja käytännön soveltamisen edistämiseksi vuosina 2014-2017.

Tiekartta on tavoiteltavaa muutosta, kehittämistä ja uuden luomiseen tähtäävää toimintaa kuvaava suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen strategisen tason suunnitelma. Toimenpiteet täsmentyvät ja täydentyvät mm. työryhmien työn kautta. Tiekarttaa edistetään ketterästi, eikä kaikkea tekemistä lukita etukäteen suunnitelmissa. Hankkeen kuluessa ja kansallisen ja kansainvälisen tilannekuvan selkeytyessä erilaisten selvitysten kautta, tiekartan tarkkuus kasvaa, toimenpiteet täsmentyvät ja painotukset korostuvat.

Valmis tiekartta julkaistiin avoimesti opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilla PDF-muodossa. Annetut kommentit on huomioitu uudessa versiossa. Kiitos kommentoijille.

Tiekartan pysyvä tunniste valtioneuvoston julkaisuarkistossa on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-317-0