AVAA Palvelukuvaus

Päivitetty: 24.11.2015

AVAA on avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta, joka edistää tutkimusdatan avointa saatavuutta. Tutkimusaineistoja voidaan julkaista ja hyödyntää alustan kautta. AVAA-palvelu on suunnattu sekä aineistojen avaajille että avointen aineistojen jatkohyödyntäjille.

AVAA sijaitsee osoitteessa http://avaa.tdata.fi.

Julkaisualusta tarjoaa aineistojen omistajille mahdollisuuden julkaista aineistoja ja niiden hyödyntämistä tukevia sovelluksia AVAA-portaalissa. Alustalle voidaan toteuttaa sovelluksia esimerkiksi avointen aineistojen rajapintajakeluun, lataamiseen, hakuun ja visualisointiin liittyen. Sovelluksia voivat toteuttaa tutkijat ja tutkimusorganisaatiot itse tai yhteistyössä palvelua ylläpitävä tahon kanssa.

AVAA-portaali tarjoaa tutkimusaineistojen hyödyntäjälle pääsyn aineistoihin ja työkaluihin, joilla aineistoja voidaan hakea, ladata, hyödyntää ja yhdistellä. Portaalin sovellusten avulla voi mm. tarkastella saastepilvien leviämistä karttapohjalla ilmakehämittausaineistoon pohjautuen ja ladata aineiston jatkotutkimusta varten itselleen. Portaalin kautta on myös mahdollista käyttää mm. avoimia paikkatietoaineistoja rajapintapalveluina.

Portaaliin voi tarjota lisää aineistoja ottamalla yhteyttä palvelua tuottavaan tahoon. Aineistojen ja sovelluksien vientiin alustalle tarvitaan Haka-tunnistautuminen sekä palvelun tuottajan myöntämät käyttöoikeudet julkaisualustan palvelimille. AVAAssa julkaistavat aineistot ja sovellukset voivat sijaita myös esim. tutkimusorganisaation omalla palvelimella.

Palvelu on käyttäjilleen maksuton. Useimpia aineistoja pääsee hyödyntämään kuka tahansa ilman kirjautumista. Joihinkin aineistoihin niiden omistaja edellyttää kirjautumista Haka-luottamusverkoston kautta. Palvelussa on kerrottu, mihin aineistoihin pääsy edellyttää kirjautumista ja mikäli pääsy aineistoihin on käyttöluvasta johtuen rajattu.

AVAA on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Lisätietoja

Tietoa AVAA-palvelusta
AVAA-palvelun käyttöehdot
AVAA-palvelun tietosuojaseloste

CSC asiakaspalvelu
Arkipäivisin klo 8.30–16.00
+358 9 457 2821
 asiakaspalvelu@csc.fi