AVAA Käyttöehdot LUONNOS

Päivitetty: 30.11.2015

Mikä AVAA on?

AVAA on avointen aineistojen julkaisualusta. Lisätietoja palvelusta on sen palvelukuvauksessa.

AVAA on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tarjoama palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy. Palvelu on käyttäjilleen maksuton.

Käyttämällä AVAA:ta hyväksyt nämä ehdot. OKM varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja, ja ilmoittaa käyttäjätiedotteissa, jos muutokset ovat olennaisia.

Asiakkaaksi rekisteröityminen

AVAA-palvelussa julkaistuja aineistoja ja sovelluksia voi pääsääntöisesti käyttää rekisteröitymättä, ottaen huomioon aineistojen ja sovelluksien omat käyttöehdot. Joihinkin aineistoihin niiden omistaja edellyttää kirjautumista Haka-luottamusverkoston kautta. Palvelussa on kerrottu, mihin aineistoihin pääsy edellyttää kirjautumista ja mikäli käyttölupa rajoittaa pääsyä. Haka on Suomen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttäjätunnistusjärjestelmä, joka perustuu luottamusverkostoon.

Aineistojen ja sovellusten vieminen palveluun vaatii kirjautumista palveluun Haka-tunnistautumisen kautta. Aineistojen ja/tai sovellusten julkaisemiseksi alustalla on oltava yhteydessä palvelua tuottavaan tahoon. Palvelun tuottaja myöntää käyttäjälle tarvittavat käyttöoikeudet julkaisualustalle varmistuttuaan ensin siitä, että aineisto ja/tai sovellus soveltuu portaaliin.

Käyttäjän vastuu, tietojen tarkistusoikeus ja poisto-oikeus

Käyttäjä käyttää AVAA-palvelua omalla vastuullaan eikä OKM tai palvelun tuottaja ole vastuussa mistään syntyneistä vahingoista.

Käyttäjän vastuulla on

  • varmistaa, että hänellä on oikeus julkaista palveluun viemänsä aineistot ja/tai sovellukset
  • määritellä aineistojen käyttöoikeudet ja ilmoittaa ne palvelua tuottavalle taholle
  • ilmoittaa CSC:lle välittömästi oman järjestelmänsä tai tunnusten luvattomasta tai asiattomasta käytöstä sekä muista ilmenneistä turvallisuusongelmista

Palvelun tuottajan oikeudet

CSC

  • voi valvoa AVAA-palvelun ympäristöä turvallisuushaavoittuvuuksien ja -poikkeamien varalta sekä suorittaa turvallisuustarkastuksia ilman ennakkovaroitusta,
  • voi viipymättä ajaa järjestelmän alas tai irrottaa sen verkosta, mikäli se havaitsee, että järjestelmä aiheuttaa vaaraa tai haittaa ympäristölleen.

OKM:llä ja CSC:llä on oikeus

  • käsitellä AVAA-palveluun tallennettuja tietoja palvelun tuottamis- ja kehittämistarkoituksissa, joita ovat esimerkiksi automaattinen monitorointi, palvelun käyttökapasiteetin seuranta, palvelun käytönvalvonta ja tilastointi, tietoturvahaavoittuvuuksien havainnointi, tunkeutumisen havainnointi ja esto, varmuuskopioiden ottaminen, kopiointi tai siirto sekä virheiden jäljitys.

AVAA-palvelun tietosuojaseloste

Yhteydenotot

Käyttäjät voivat ottaa yhteyttä palvelun tuottajan asiakaspalveluun mm. tietojen tarkistamista varten:
CSC asiakaspalvelu
Arkipäivisin klo 8.30–16.00
+358 9 457 2821
 asiakaspalvelu@csc.fi
 
Tietoturvaa ja tunnusten väärinkäyttöä koskevat ilmoitus tehdään osoitteeseen security@csc.fi, puh. +358 9 457 2253.