AVAA – Avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta

AVAA on avointen tutkimusaineistojen julkaisualusta, joka edistää eri tieteenalojen tutkimusaineistojen avointa saatavuutta. Julkaisualusta tarjoaa aineistojen omistajille mahdollisuuden julkaista tieteellisiä aineistoja ja niiden hyödyntämistä tukevia sovelluksia AVAA-portaalissa. AVAA-palvelu on suunnattu sekä aineistojen avaajille että avointen aineistojen jatkohyödyntäjille.

AVAA tarjoaa alustan tutkimusaineistojen ja niihin liittyvien työkalujen julkaisemiseen. AVAAssa julkaistuilla työkaluilla aineistoja voidaan hakea, tutkia, ladata ja hyödyntää. Portaalin sovellusten avulla voi mm. tarkastella saastepilvien leviämistä karttapohjalla ilmakehämittausaineistoon pohjautuen ja ladata aineiston jatkotutkimusta varten itselleen. AVAAn kautta on myös mahdollista käyttää avoimia paikkatietoaineistoja rajapintapalveluina.

Aineistoja pääsee hyödyntämään kuka tahansa ilman kirjautumista. Aineistojen tuottajat, esimerkiksi tutkimusryhmät, voivat ehdottaa omaa aineistoaan julkaistavaksi alustalla ottamalla yhteyttä asiakaspalvelu @ csc.fi. Julkaistavat aineistot ja sovellukset voivat sijaita myös esim. tutkimusorganisaation omalla palvelimella.

AVAA-palvelu tukee myös reilujen tutkimusaineistojen (FAIR) syntymistä monella tavalla:

  • edistämällä laadukkaiden metatietojen tuottamista ja leviämistä (F)
  • tukemalla käyttövaltuuksien hallintaa (A)
  • tukemalla avoimen datan julkaisemista (A) 
  • tarjoamalla avoimia rajapintoja (A)
  • yhteentoimivuutta hyödyntämällä ja tarjoamalla dokumentoitua ja standardeihin perustuvaa dataa ja metatietoja (I)
  • tarjoamalla metatietoja avoimena datana (R)
  • tukemalla avointen lisenssien käyttöä (R)

Lue lisää FAIR ohjeista.

AVAA on opetus- ja kulttuuriministeriön tarjoama palvelu suomalaisen tutkimusjärjestelmän toimijoille. Avaa-palvelu perustuu avoimen lähdekoodin ohjelmistoille. Palvelun tuottaa CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy.

Lisätietoa

Ohjeet aineiston avaajalle
AVAAn palvelukuvaus
AVAAn tietosuojaseloste
AVAA-palvelun esittelykalvot