Avoin tiede ja tutkimus –hankkeen vaikuttavuusarviointi

Tämän opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman ulkoisen arvioinnin tavoitteena on tunnistaa Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen vaikuttavuus kansallisesti ja kansainvälisesti.

Arvioinnin kohderyhmiksi valittiin tutkimusorganisaatiot ja näiden henkilöstö, tutkimusrahoittajat, hankkeen kansalliset sidosryhmät, innovaatioekosysteemi sekä kansainväliset organisaatiot kuten UNESCO, OECD, Euroopan komissio, NordForsk ja Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Yhteenvetona voidaan todeta, että selvityksen perusteella  ATT-hanke on kohderyhmien mukaan ollut dynaaminen, monitasoinen ja monitoimijalähtöinen avoimen tieteen ja tutkimuksen muutoksen vauhdittaja. Vaikuttavuutta tarkasteltiin kiinnostuksen herättämisen, strategioiden kehittymisen sekä arkikäytäntöjen näkökulmista. Kokonaisuudessaan ATT-hanke on ollut kohderyhmissään vahva vaikuttaja kiinnostuksen herättäjänä.

Hankkeen arvioitsijana toimi KTT Lauri Tuomi (CEO, Profitmakers Oy) ja arviointityö tehtiin kesäkuun ja marraskuun 2016 välisenä aikana. Arvointiraportti on englanninkielinen. Raportin pysyvä tunniste on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016112229504.