ATT- hankkeen aikana luotiin oleellisia linjauksia suomalaisen avoimen tieteen edistämiseksi. Uusia linjauksia valmistellaan nyt hankkeen jälkeen.