Sähköisten aineistojen käsittely ja säilytys

Sähköisten aineistojen käsittelyyn ja hallinnointiin liittyy monia eri aspekteja. Näitä ovat vastuu- ja oikeuskysymykset, laatukysymykset, tietoturvaan, tietorakenteeseen ja käytettävyyteen liittyvät kysymykset sekä konkreettiset tekniikkaan ja palveluiden valintaan liittyvät kysymykset. Parhaassa tapauksessa kaikki nämä asia on jo selvitetty suunnitteluvaiheessa.