Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Uleåborgs och Villmanstrands universitet belönas för öppen vetenskap och forskning

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat erkänsla för exemplarisk verksamhet som främjar öppen forskning. 2016 delades prisen ut i tre kategorier. Prisen delades ut under det nordiska forumet för öppen vetenskap och forskning Nordic Open Science and Research Forum den 22 november. Forumet är en del av Finlands ordförandeskap i nordiska ministerrådet.

Organisationer som har gjort de största framstegen i helhetsbedömningen av en öppen verksamhetskultur:
Villmanstrands tekniska universitet och Uleåborgs universitet

Undervisnings- och kulturministeriet gjorde under 2016 en utredning om öppenheten inom högskolorna och forskningsinstitutionerna. Priset delas mellan Villmanstrands tekniska universitet och Uleåborgs universitet för bästa framsteg.

Pris för främjande av tillgång till information:
Seliina Päällysaho, Jaana Latvanen och arbetsgruppen (Seinäjoki yrkeshögskola)

I Seliina Päällysahos, Jaana Latvanens och deras arbetsgrupps projekt om att öka öppenheten i högskolornas innovationsekosystem (Avoimuuden lisääminen korkeakoulujen käyttäjälähtöisessä innovaatioekosysteemissä) har man skapat en utmärkt grund för att främja verksamhetskulturen inom hela yrkeshögskoleområdet.

Pris för innovativt utnyttjande:
Mikko Tolonen med arbetsgrupp, (Helsingfors universitet)

Mikko Tolonen, professor i digitalt material, har tillsammans med databehandlingsvetaren Leo Lahti och arbetsgruppen forskat i den offentliga debattens utevckling samt informationsproduktionen som en del av den europeiska utvecklingen. Allt forskningsmaterial i anslutning till projektet finns till förfogande. Projektet är öppet för alla intresserade. Mikko Tolonen har haft en central roll i grundandet av HELDIG (Helsinki Center for Digital Humanities).

Öppen vetenskap innebär en strävan att främja öppna verksamhetsmodeller inom vetenskaplig forskning. Öppen vetenskap förbättrar forskningens kvalitet och transparens samt forskningens samhälleliga verkningsfullhet genom att öka tillgången till information och återanvändningen av material. Man kan främja öppenhet i en forskningsmiljö t.ex. genom att skapa en klar politik för öppenhet, genom god förvaltning av forskningsmaterialets livscykel och genom att odla kompetens som gäller öppenhet.

Mer information: undervisningsråd Eeva Kaunismaa (UKM), tfn 050 566 9088