Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Työpaja Helsingissä: Tutkimusinfrastruktuurien näkökulmia Euroopan avoimen tieteen pilvipalveluun

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelua (EOSC) suunnitellaan parast'aikaa. EOSCille sidosryhmävetoista hallintokehystä suunnitteleva EOSCpilot-projekti kutsuu tutkimusinfrastruktuureita osallistumaan keskusteluun ja suunnittelutyöhön. Järjestämme näihin teemoihin keskittyvän työpajan Helsingissä 9. toukokuuta ERIC-tutkimusinfrastrutkuurien verkostoitumiskokouksen yhteydessä. Toivomme kaikkien tutkimusinfrastruktuurien (ERIC, ESFRI ja muut) edustajien laajaa osallistumista työpajaan. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 3.5.2017.

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelu (EOSC) on yksi viidestä avoimen tieteen politiikan toimintalinjoista. Euroopan komissio pyrkii parhaillaan ottamaan jäsenvaltiot ja eri sidosryhmät – tiedepolitiikan, tutkimushallinnon ja tutkimusyhteisöjen edustajat - mukaan keskusteluun ja Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun toteutuksen suunnitteluun.  Millaiseksi EOSC ainakin alkuun muodostuu suunnitellaan ja lyödään lukkoon tulevina kuukausina, sillä Euroopan komissio aikoo julkaista Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun toteuttamisen tiekartan vielä vuoden 2017 aikana.  

Viime aikoina pidettyjen esitysten mukaan Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun on tarkoitus tarjota kaikille EU:n tutkijoille turvallinen virtuaalinen toimintaympäristö, jossa on maksuttomia, avoimia ja saumattomia palveluita datan tallentamiseen, hallinnointiin, analysointiin, jakamiseen ja uudelleen käyttöön tiedealojen välillä. EOSC yhdistää olemassa olevat ja uudet temaattiset datainfrastruktuurit ja tutkimukseen tarkoitetut pilvipalvelut sekä yhteenliittää horisontaalisia eInfrastruktuureja, Se myös kokoaa yhteen nykyisin hajallaan olevia palveluita ja ad hoc -ratkaisuja. EOSC tuo lisäarvoa skaalaedun, datalähtöisen tieteen ja tiedealojen välisen tutkimuksen edellytysten parantamisen näkökulmasta.  EOSCin tarjoaman yhtenäisen virtuaalisen toimintaympäristön ja palvelujen kautta nykyisten ja jo tehtyjen infrastruktuuri-investointien vaikuttavuuden ja tulosten uskotaan pääsevän aivan uudelle tasolle.

Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun pilottiprojekti (EOSCpilot 2017 – 2018) tukee toimenpiteillään EOSCin ensimmäisen vaiheen kehitystä. EOSCin hallintamallille haasteellisinta on rakentaa toiminnalle kehys, jossa kaikki sen sidosryhmän voivat työskennellä yhdessä. Hallintokehyksen tulee ottaa huomioon kulttuurisidonnaiset haasteet ja kannustaa uusien työtapojen ja tutkimuskäytäntöjen omaksumiseen. EOSCpilot tarvitsee mahdollisimman laajan edustuksen eri toimijoita mukaan hallintokehyksen suunnitteluun, jotta siitä saadaan aidosti sidosryhmävetoinen. Helsingissä 9. toukokuuta järjestettävä työpaja, joka keskittyy tutkimusinfrastruktuurien näkemyksiin ja odotuksiin, on ensimmäinen työpajojen sarjassa, joiden avulla aloitetaan keskustelu ja yhteistyö eri sidosryhmien kanssa Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun hallintokehyksen suunnittelussa.  

Ohjelma

  • Käynnissä oleva keskustelu Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelun hallinnoinnista ja EOSCpilotin toiminta hallintokehyken suunnittelemiseksi
  • Paneelikeskustelu: Tutkimusinfrastruktuurien odotukset Euroopan avoimen tieteen pilvipalvelulta
  • Paneelikeskustelu: Ihanteellinen hallintokehys Europpan avoimen tieteen pilvipalvelulle tutkimusinfrastruktuurien näkökulmasta

Lisätietoja: