Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa

Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestämä Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa -seminaari kokosi korkeakoulukenttää ympäri Suomea keskustelemaan korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuuden tilasta ja tulevaisuudesta 6.5.2015.

Seminaarin avannut ylijohtaja Tapio Kosunen (OKM) totesi, että tieteen ja tutkimuksen avoimuus on kansainvälisestikin nopeasti nouseva ja leviävä trendi. Avoimuus on osa tutkimuksen ja opetuksen megatrendejä eli  globalisoitumista ja digitalisaatiota. Nämä tulevat muuttamaan vahvasti toimintakulttuuria ja toimintamalleja tulevaisuudessa ajan ja paikan merkityksen vähentyessä. Kansleri Thomas Wilhelmsson (HY) korosti että näkökulma digitalisaatioon on valitettavan usein tekninen vaikka syvin vaikutus on toiminnan tasolla. Korkeakouluille ja digitalisoituminen tarjoaa uusia mahdollisuuksia, mutta se myös luo tarvetta uusien palvelujen ja joustavien opiskelumahdollisuuksien kehittämiseksi

ATT-hankkeen pääsihteeri Pirjo-Leena Forsström esitteli selvityksen Avoin tiede ja tutkimus Suomessa – Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa vuonna 2015, jonka mukaan korkeakoulujen tilanne on vaihteleva. Korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin tilannetta arvioitiin viidellä eri kypsyystasolla. Korkeimmalla kypsyystasolla ei tällä hetkellä ole vielä yksikään korkeakoulu. Parhaiten sijoittui Helsingin yliopisto, ja heti kannoilla on Jyväskylän yliopisto.

Tutkimusrahoittajat ovat alkaneet toteuttaa Avoimen tieteen tiekartan toimenpiteitä jopa suunniteltua aikataulua nopeammin. Pääjohtaja Heikki Mannila kertoi Suomen Akatemian pyrkivän edellyttämään tutkimustulosten avoimuutta rahoitettavilta hankkeilta vuoteen 2017 mennessä. TEKESin edustaja, johtaja Ilona Lundström, kertoi TEKESin tiekartasta avoimuuden edellyttämiseen. Tiekartalle kuuluu datan avoimuuden pilotointi valituissa rahoitushauissa vuonna 2016.

Lisätietoja: