Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Tieto käyttöön -rahoitushaun tiedotustilaisuus verkossa

Opetus ja kulttuuriministeriön Tieto käyttöön -rahoitushaun tiedotustilaisuus pidettiin Kansalliskirjastossa 8.1.2015. Tieto käyttöön -rahoitushaku on osa isompaa kokonaisuutta, valtiovarainministeriön Avoimen tiedon ohjelmaa ja opetus- ja kulttuuriministeriön  Avoin tiede ja tutkimus –hanketta. Tieto käyttöön -haku on kertaluonteinen ja määräaikainen vähintään miljoonan euron suuruinen rahoitus vuosille 2015-16.

Lähtökohtaisesti rahoitetaan muutamaa hanketta. "Haetaan hyviä ideoita, jotka tuovat oleellista uutta", kuvaa opetusneuvos Juha Haataja OKM:stä. Rahoitus on tarkoitettu tutkimusjärjestelmää koskevaan selvitys- ja kehittämistoimintaan ja tärkein valintakriteeri on yhteensopivuus ATT-tiekartan kanssa. Hakuaika päättyy 30.1.2015.

Tiedotustilaisuuden esitykset:

Tilaisuuden avaus, Riitta Maijala, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

Tieto käyttöön -rahoitushaun lähtökohdat ja tavoitteet, Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtionavustusten yleiset periaatteet ja hakukäytännöt, Jaana Roos, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

 

Lisätietoja

Tieto käyttöön -rahoitushaun hakuohjeet opetus- ja kultuuriministeriön sivuilla 

Kysymyksiä ja vastauksia rahoitushausta -sivu avointiede.fi-sivustolla

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta (suomeksi ja englanniksi)