Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Tiedotustilaisuus Tieto käyttöön -rahoitushausta

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi vähintään miljoona euroa tutkimusjärjestelmää koskevaan selvitys- ja kehittämistoimintaan, erityisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen sekä avoimuuden hyödyntämiseen innovaatiotoiminnassa (Tieto käyttöön).

Rahoitettavien hankkeiden lähtökohtana tulee olla tiedon hyödynnettävyyden ja saavutettavuuden parantaminen sekä avatun tiedon vaikuttavuuden lisääminen innovaatioiden näkökulmasta. Tavoitteena on, että panostuksista digitaalisten tietovarantojen avaamiseen, tietosisältöjen digitointiin ja tämän kaltaisiin toimiin saadaan mahdollisimman paljon yhteiskunnallista hyötyä ja samalla luodaan mekanismeja, joilla hyödyntämistä tehostetaan jatkossa.

Avustukset liittyvät opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen (ATT) työhön. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on avoimuuden keinoin edistää tiedettä ja lisätä sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ehdotuksissa tulee huomioida ATT-hankkeen laatiman tiekartan sisältö ja tiekartan toteuttamisessa vaadittavat toimenpiteet ja teemat. Kehitystyössä tulee sitoutua avoimuuteen (esimerkiksi avointen rajapintojen ja avointen lisenssien käyttö) sekä toimia yhteistyöhakuisesti. Hakuaika päättyy 30.1.2015.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tiedotustilaisuuden Tieto käyttöön -rahoitushausta 8.1.2015 Kansalliskirjaston auditoriossa (Yliopistonkatu 1, Helsinki) klo 10-12. Tilaisuudessa on mahdollisuus kysyä tarkemmin rahoitushausta ja sen taustalla olevasta avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämisestä.Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen 28.12.2014 klo 24.00 mennessä.

Lisätietoja hausta ja hakuohjeet
http://www.minedu.fi/OPM/Tiede/ohjaus_ja_rahoitus/valtionavustukset/tietokayttoon.html

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta suomeksi
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2014/Avoimen_tieteen_ja_tutkimuksen_tiekartta_2014_2017.html

Avoin tiede ja tutkimus –hanke

Ilmoittautuminen tiedotustilaisuuteen 28.12.2014 klo 24.00 mennessä

Tiedotustilaisuus videoidaan ja se on katsottavissa jälkikäteen verkosta.

Lisätietoja tiedotustilaisuudesta
Joonas Nikkanen, CSC
sähköposti joonas.nikkanen at csc.fi
puhelin 050 3818092