Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Suomalaisten korkeakoulujen avoimeen tieteeseen liittyvää toimintakulttuuria selvitettiin

Suomalaisten korkeakoulujen avoimeen tieteeseen liittyvää toimintakulttuuria selvitettiin

Suomalaisten korkeakoulujen avoimeen tieteeseen liittyvää toimintakulttuuria on selvitetty. Opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:llä teettämässä selvityksessä arvioitiin korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin tilannetta viidellä eri kypsyystasolla. Korkeimmalla kypsyystasolla ei tällä hetkellä ole vielä yksikään korkeakoulu. Toiseksi korkeimmalle tasolle nousivat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot.

Kolmannella tasolla on viisi korkeakoulua, toiseksi alhaisemmalla tasolla 14 korkeakoulua ja alimmalla tasolla 9 korkeakoulua. Yli puolessa korkeakouluista avoimuutta ollaan kuitenkin edistämässä aktiivisesti. Yliopistot ovat selvästi edellä ammattikorkeakouluja avoimen tieteen kulttuurin edistämisessä.

Selvityksessä tutkittiin mm. korkeakoulujen strategioiden avoimuutta, tieteellisen julkaisutoiminnan avoimuutta sekä tutkimusaineistojen avoimuutta. Aineistona toimivat organisaation ulkoiset verkkosivut ja niissä julkisesti saatavilla olevat strategiat, politiikkojen ja periaatteiden asiakirjat sekä tutkijoille tarkoitettu ohjeistus. Toiseksi, kartoituksen tietopohjaa täydennettiin organisaatioiden vastauksilla. Kysely lähetettiin 34 korkeakoululle, ja vastauksia saatiin 30:sta korkeakoulusta (vastausprosentti oli 88).

Selvitys on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hanketta (ATT), jonka tavoitteena on nostaa Suomi vuoteen 2017 mennessä yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa. Keskeinen rooli tavoitteen saavuttamiseksi on korkeakouluissa tarjottava tuki avoimuuden edellyttämän osaamisen, palveluiden ja infrastruktuurien kautta. Selvitys toistetaan vuosittain vuoteen 2017 asti.

Lisätietoja:
johtaja Riitta Maijala, opetus- ja kulttuuriministeriö, riitta.maijala@minedu.fi, puh. 0295 3 30388
opetusneuvos Juha Haataja, opetus- ja kulttuuriministeriö, juha.haataja@minedu.fi, puh. 0295 3 30089
ylitarkastaja Sami Niinimäki, opetus- ja kulttuuriministeriö, sami.niinimaki@minedu.fi, puh. 0295 3 30303

Selvitys on luettavissa osoitteessa: http://avointiede.fi/toimintakulttuuri