Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Seminaari tietoaineistojen käyttöluvasta (JHS 189) 25.3.2015

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan (JUHTA) alainen JHS-jaosto järjestää seminaarin JHS 189 Avoimen tietoaineiston käyttölupa –suosituksesta 25.3.2015 kello 12:30–16:00 valtiovarainministeriön Paja-auditoriossa osoitteessa Mariankatu 9, Helsinki.

Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (JUHTA) on hyväksynyt kuntien ja valtion avoimien tietoaineistojen käyttöluvaksi kansainvälisen Creative Commons 4.0 –käyttöluvan (CC BY 4.0). Käyttölupasuosituksella halutaan helpottaa julkishallinnon avointen tietoaineistojen hyödyntämistä ja yhtenäistää avoimen datan lisensoinnin käytäntöjä.

Avoin data tarkoittaa julkisia tietoaineistoja, joita kuka tahansa voi käyttää vapaasti eri tarkoituksiin luvallisesti ja maksutta. Avointa dataa pyritään mahdollisuuksien mukaan tarjoamaan aina koneluettavassa muodossa, jotta sitä olisi helppo jatkokäyttää. Yhtenäinen käyttölupa antaa varmuuden siitä, että tiedon jatkokäyttäjällä on oikeus vapaasti hyödyntää käyttöluvan kohteena olevia julkisia aineistoja.

Creative Commons on kansainvälisesti tunnustettu, ei-kaupallinen organisaatio, joka edistää tiedon jakamista ja käyttöä maksuttomien lakityökalujen avulla.

Suosituksen mukaan lisensoitua dataa voi vapaasti käyttää kaikin mahdollisin tavoin korvauksetta, ja sitä saa jatkojalostaa maailmanlaajuisesti. Edellytyksenä on, että datan lähde mainitaan. Käyttölupa ei kuitenkaan koske aineistoja, joihin liittyy kolmansien tahojen tekijänoikeuksia, henkilötietoja tai lain mukaan muuten salassa pidettäviä tietoja.

Suositus tukee valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelman toimia. Ohjelma vauhdittaa julkisen hallinnon tietovarantojen avaamista kansalaisten ja yritysten käyttöön. 15.9.2014 julkaistiin kansallinen dataportaali Avoindata.fi, jonne kerätään julkisen hallinnon avoimia tietoaineistoja.

Tilaisuus lähetetään myös webcastingina. Linkki videointiin ja tilaisuuden ohjelma löytyvät seminaarin kotisivulta.