Ajankohtaista ATT-hankkeessa Ajankohtaista ATT-hankkeessa

Takaisin

Läpinäkyvyyttä ja avoimuutta tieteelliseen julkaisemiseen: tutkimusorganisaatioilta vuosittain miljoonia euroja suurille kustantajille

Avoin tiede ja tutkimus -hanke julkistaa suomalaisten korkeakoulujen ja tutkimusorganisaatioiden maksamat tieteellisten julkaisujen tilausmaksut vuosilta 2010 - 2015. Aineiston perusteella maksetut tilaushinnat ovat nousseet kymmenkunta prosenttia vuosittain. 

 

 

Julkaisemalla kustantajien hintatiedot teemme julkisiksi nykyisen julkaisumallin kustannuksia. Tiede tarvitsee tavan julkaista tutkimustuloksia ja toteuttaa vertaisarviointi kustannustehokkaasti, mitä nykyinen kaupallisiin kustannusyhtiöihin perustuva tapa ei ole. Tieteellinen kustantaminen on ollut erittäin tuottavaa liiketoimintaa. Suurimpien tieteellisten kustantajien liikevoitto on noin 30 – 40 % ja suurimman tieteellisten kustantajan, Elsevierin, lehtipaketin hinta vuonna 2015 on 1,5 kertaa enemmän kuin vuonna 2007. Tutkimusjärjestelmässä on riittävästi rahaa, jolla vastaava avoimeen julkaisemiseen perustuva malli voitaisiin toteuttaa.  

Tutkimusjulkaisuiden pitäisi olla avoimesti saatavilla

Viime aikoina useat tahot ovat ottaneet voimakkaasti kantaa avoimen julkaisemisen ja tilaushintojen läpinäkyvyyden puolesta. Kustantajahintojen avoimuus on laajasti tunnistettu toimenpiteeksi, jossa on aika siirtyä visioista toimintaan (esim. Amsterdam Call for Actions 2016 ja saksalaisten tutkimusorganisaatioiden vetoomus). Euroopan unionin kilpailukykyneuvosto ilmoitti tavoitteekseen, että kaikkien julkisesti rahoitettujen eurooppalaisten tutkimusjulkaisujen pitäisi olla vapaasti saatavilla vuoteen 2020 mennessä. Saksalaisen Max Planck –instituutin raportissa todettiin viime syksynä, että tilaushintoja vastaavilla tai alemmilla kustannuksilla olisi mahdollista toteuttaa avoin julkaiseminen. Lokakuussa 2015 Euroopan tutkimusyliopistojen liiton (LERU) antoi julkaisuhintojen nousua vastustavan ja avointa tiedettä tukevan julkilausumansa ja komissaari Moedas ja Alankomaiden valtiosihteeri Dekker vaativat tieteellisiltä kustantajilta sopeutumista uuteen todellisuuteen sekä avointa ja reilua toimintamallia.

Suomessa FinELib, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja kirjastojen muodostama konsortio, neuvottelee keskitetysti käyttöoikeussopimuksia koti- ja ulkomaisten tieteellisten kustantajien sähköisiin aineistoihin ja näiden sopimusten vuosiarvo (2014) on hieman yli 18 miljoonaa euroa. Lisäksi FinELibin ulkopuolella maksetut e-lehtitilausmaksut 2014 olivat yliopistoissa noin 7 miljoonaa euroa. Nyt neuvoteltavana on mm. sopimus Elsevierin kanssa.

Kustantajahintatietojen keruu käynnistyi Leo Lahden tehtyä Aalto-yliopistolle tietopyynnön Open Knowledge Finland ry:n Avoimen tieteen työryhmän puolesta. Varsinaisen keskitetyn tietopyynnön tutkimusorganisaatioihin lähetti opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä FinELib-konsortion kanssa. Tiedonkeruussa koordinoivana osapuolena on ollut myös Avoin tiede ja tutkimus -hanke, joka toteutti tietoaineiston yhtenäistämisen yhdessä muiden tietopyyntöön osallistuneiden osapuolten kanssa. Hankkeessa on myös toteutettu verkkosovellus tietoaineiston julkaisuun. Tiedonkeruu ja tietoaineiston kokoaminen ei olisi ollut mahdollista ilman tietopyyntöön vastanneita korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden kirjastoja ja niiden henkilökuntaa.

Kustantajahintatiedot ovat nyt saatavilla avoimena datana CC BY 4.0 -lisenssillä. Data on vapaasti jaettavissa ja muokattavissa, kunhan tekijä nimetään ja datan yhteydessä on ilmoitettu siihen on tehty muutoksia. Kustantajahintatiedot sekä linkki www-sovellukseen löytyvät sivulta http://avointiede.fi/kustantajahintatietoja

Lisätietoja:

  • Tietopyyntöön liittyvissä asioissa: sami.niinimaki@minedu.fi
  • Aineistoihin liittyvissä asioissa: finelib@helsinki.fi
  • Avoin tiede ja tutkimus -hanke avointiede.fi@postit.csc.fi